Dziś jest 26.03.2019, imieniny: Larysy, Emanyela, Teodora.

 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Powołując się na załącznik* w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego zapisy do klasy pierwszej Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2019/2020 będą tworzone bez obwodu szkolnego


Osoby ubiegające się o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej
składają w terminie od 1 marca 2019 r. do 12 kwietnia 2019 r. następujące dokumenty:
-    podanie z prośbą o przyjęcie do szkoły (druk do pobrania lub w sekretariacie),
-    kartę informacyjną (druk do pobrania lub w sekretariacie),
-    informację z przedszkola o gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
-    dwa zdjęcia legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia,
-    oświadczenie o ochronie danych osobowych (druk do pobrania lub w sekretariacie),
-    opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej (w przypadku gdy takie posiada),
-    opinię księdza proboszcza (z pieczęcią i podpisem),
-    w przypadku korzystania ze świetlicy szkolnej kartę zgłoszenia do świetlicy szkolnej (druk do pobrania
     lub w sekretariacie).

REGULAMIN PRZYJĘCIA DO KLASY PIERWSZEJ

 

Kandydatów do klasy pierwszej Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej
zapraszamy na SPOTKANIE INTEGRACYJNE

6 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00.

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem do klasy pierwszej i jego rodzicami
odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019 r.

________________________________________
Serdecznie zapraszamy!
 Salezjański Zespół Szkół Publicznych "Don Bosko"
ul. Wojska Polskiego 82
41- 603 Świętochłowice
tel. (32) 345-21-66
e-mail: swietochlowice@salezjanie.com.pl

* Projekt planu sieci oraz granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych w Świętochłowicach.

 

 

01-03-2019

© 2017 Salezjański Zespół Szkół Publicznych. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nasze Inicjatywy

Bliżej Salezjanów

  • Salezjanie w Polsce
  • Inspektoria Św. Jacka Kraków
  • Salezjanie na Świecie
  • Portal Bosko.pl
  • Salezjański Ośrodek Misyjny
  • Nasza Społeczność