Rekrutacja do Technikum

Rekrutacja do Salezjańskiego Publicznego Technikum
w roku szkolnym 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 planowane jest otwarcie klasy informatycznej:
Technikum pięcioletnie/dla absolwentów szkół podstawowych/

Regulamin naboru do Salezjańskiego Publicznego Technikum
Karta informacyjnaoświadczenie o ochronie danych osobowych (druk do pobrania lub w sekretariacie),

Technikum pięcioletnie /dla absolwentów szkół podstawowych/
• Klasa informatyczna

Przedmioty zawodowe przygotowują do następujących kwalifikacji zawodowych:
• INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
• INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Możliwości zatrudnienia:
– serwis komputerowy;
– firmy tworzące i administrujące sieciami komputerowymi;
– wydziały informatyczne w urzędach, bankach i przedsiębiorstwach;
– sklepy komputerowe;
– firmy tworzące serwisy www;
– agencje reklamowe;
– własna działalność gospodarcza.

Menu