Szkolna Noc Biologów

„SZKOLNA NOC BIOLOGÓW”, czyli o tym, jak nie zasnął nikt 😉8 kwietnia 2022 br. w godzinach wieczornych i nocnych odbyła się w naszym liceum pierwsza edycja „Szkolnej Nocy Biologów”. Ta wyjątkowa impreza o charakterze naukowym zgromadziła ponad 30 uczniów zainteresowanych biologią – odkrywaniem tajemnic przyrodniczych i medycznych.Pomysłodawczynią wydarzenia jest dr Anna Barańska-Lesiak – nauczyciel biologii we współpracy z uczniami klas 3 LO: Julią Miemiec, Emilią Jabłońską, Julią Łukasiak i Dawidem Krzoską.Uczestnicy na początek wysłuchali wykładu zaprezentowanego przez Panią dr Justynę Folkert, która była gościem specjalnym „Nocy”, kolejną atrakcją było dwugodzinne specjalistyczne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzone przez ratowników ze Stowarzyszenia Ratowniczego NEMO. Podczas tego szkolenia uczniowie mieli możliwość przećwiczyć przeprowadzanie resuscytacji krążeniowo – oddechowej osoby dorosłej i dziecka; poznali w praktyce zasady prawidłowego postępowania z osobą nieprzytomną oraz dowiedzieli się, jakie kroki należy podjąć w przypadku zadławienia i jak postępować z poszkodowanym doświadczającym drgawek czy napadu padaczkowego.Dzięki wielkiemu zaangażowaniu ratowników szkolenie w naturalny sposób stało się najlepszą lekcją udzielania pierwszej pomocy.Po 22.00 pełni entuzjazmu rozpoczęliśmy część eksperymentalną „Szkolnej Nocy Biologów”.Tym razem nasi pasjonaci biologii mieli okazję samodzielnie przeprowadzić sekcję narządów odzwierzęcych. Poznali budowę nerek, serca i płuc. Dziękujemy za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu warsztatów Pani Katarzynie Niesporek-Jałowieckiej, Pani Aleksandrze Charczyńskiej – Plomteux, Pani Anecie Fiedeń, Pani Katarzynie Malcherek oraz Panu Wojciechowi Szołtyskowi.Dziękujemy również wszystkim Uczestnikom za ich entuzjazm, kreatywność, profesjonalne podejście do tematu, wzorowe zachowanie i dobrą zabawę.Za rok planujemy spotkać się ponownie, gdyż mamy nadzieję, że „Szkolna Noc Biologów” stanie się nową tradycją naszej szkoły. Dziś wiemy jedno: warto poznawać tajemnice przyrody, warto stawiać pytania, wreszcie – warto wspólnie odkrywać nowe pasje. A nuż ktoś z nas pójdzie śladami wielkich naukowców i dokona przełomowych odkryć?

autor: p. Anna Barańska-Lesiak