Szkoła Podstawowa – WOLNE MIEJSCA

Dysponujemy jeszcze kilkoma wolnymi miejscami w klasie 1 SP
Więcej informacji na temat zapisów:

Menu