Zapisy do klasy 7 SP

Zapisy do klasy siódmej Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021
Złożenie podań o przyjęcie do szkoły w sekretariacie szkoły w terminie  od 13.01.2020 r.  do 17.04.2020 r.

Zapisy On-Line – Formularz zgłoszeniowy – Klasa VII

Regulamin przyjęcia do klasy VII

Osoby ubiegające się o przyjęcie dziecka do klasy siódmej Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej składają w terminie od 13 stycznia 2020 r. do 17 kwietnia 2020 r. następujące dokumenty:
– podanie z prośbą o przyjęcie do szkoły (druk do pobrania lub w sekretariacie),
– kartę informacyjną (druk do pobrania lub w sekretariacie),
– świadectwo ukończenia klasy piątej szkoły podstawowej,
– dwa zdjęcia legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia,
– oświadczenie o ochronie danych osobowych (druk do pobrania lub w sekretariacie),
– opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej (w przypadku gdy takie posiada),
– opinię katechety/proboszcza.
Od 26.06.2020r. do 30.06.2020 r. do godziny 12.00  kandydat dostarcza oryginał świadectwa promocyjnego do klasy siódmej szkoły podstawowej i kartę zdrowia.

Kandydatów do klasy siódmej Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej

Zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY 28 marca 2020 r. w godz. od 9:00 do 13:00.

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem do klasy siódmej i jego rodzicami odbędzie się w dniu 8 maja 2020 r.

Decyzja kwalifikacyjna Dyrektora Szkoły o przyjęciu ucznia na rok szkolny 2019/2020 nastąpi 11 maja 2020 r.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia  do klasy siódmej  SP w postaci pisemnego oświadczenia do 15 maja 2020 roku.

Menu