Bezpieczne ferie 2023

Celem akcji „Bezpieczne ferie 2023” jest stworzenie bezpiecznych warunków wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie woj. śląskiego poprzez prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej, zwłaszcza w zakresie bezpiecznych zachowań zdrowotnych.

Państwowy Powiatowy
Inspektor  Sanitarny
w Chorzowie
mgr Aneta Szczęśniak