mLegitymacja – szkolna

Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja

mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel. Jest bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem, które – identycznie jak legitymacja/e-legitymacja – poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych.
Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów np. przy zakupie biletów do kina itp.
Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń/uczennica, któremu wcześniej wydano „tradycyjną” wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej legitymacji.

W przypadku utraty oryginału legitymacji/e-legitymacji szkolnej lub jej ważności, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana.

Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku przejścia ucznia/uczennicy do innej szkoły,  utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana (mLegitymacja jest przypisana do konkretnego (jednego) urządzenia).

W sytuacji uszkodzenia, zgubienia lub kradzieży urządzenia mobilnego należy natychmiastowo poinformować dyrektora szkoły o zaistniałym fakcie.

Aby uruchomić mLegitymację należy:

  • Złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji (wniosek do pobrania).
  • Pobrać Aplikację mObywatel , potwierdzić regulamin.
  • Czas realizacji do 14 dni. W przypadku dużej liczby osób chętnych do otrzymania mLegitymacji, czas oczekiwania może się wydłużyć.
  • Po otrzymaniu z sekretariatu kodu aktywacyjnego uruchomić System na urządzeniu.

Informacje o usłudze mLegitymacja.

https://mc.bip.gov.pl/publiczna-aplikacja-mobilna/informacje-o-publicznej-aplikacji-mobilnej.html

https://www.gov.pl/web/mobywatel-w-aplikacji/mlegitymacja-szkolna

Link do oficjalnego źródła aplikacji mObywatel:  

https://www.gov.pl/web/mobywatel/pobierz-aplikacje1

Instrukcja instalacji mLegitymacji dla uczniów i studentów – pobierz