WYMIANA MŁODZIEŻY POLSKO-NIEMIECKIEJ

 INFORMACJE OGÓLNE

Polsko – niemiecka wymiana młodzieży to przedsięwzięcie realizowane w naszej szkole już od roku 2005. Obecnie współpracujemy z dwiema szkołami z Niemiec, do których co roku naprzemiennie organizujemy wyjazdy:

 1. Peter – Wust – Gymnasium w miejscowości Wittlich (Rheinland – Pfalz)
 2. Rudolf – Brandes – Gymnasium w miejscowości Bad Salzuflen (Nordrhein – Westfallen)

Wymiana młodzieżowa to projekt umożliwiający uczniom wzięcie czynnego udziału w  życiu rodziny, szkoły i środowiska w obcym kraju. Główne cele to oczywiście obok sprawdzenia umiejętności językowych w najbardziej naturalnym środowisku, to zyskanie szerszej perspektywy patrzenia na świat, rozwijanie wrażliwości na podobieństwa i różnice kulturowe, pogłębianie zrozumienie dla wspólnych idei i wartości, a także przełamywanie stereotypów i nawiązywanie międzynarodowych relacji.

To niezapomniana przygoda, nauka samodzielności oraz odpowiedzialności. Trenujemy wiele kompetencji kluczowych, które stanowią połączenie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa i integracji społecznej.

PRZEBIEG WYMIANY

Cały program obejmuje dwa tygodnie. Jeden tydzień odbywa się w Polsce, gdzie młodzież polska gości w swoich domach ucznia z Niemiec. Może go poznać już na miesiąc przed wymianą  poprzez kontakt mailowy. Drugi tydzień wymiany to rewizyta polskich uczniów w Niemczech, mająca miejsce zazwyczaj około pół roku później.

Program stanowi szereg atrakcyjnych zajęć przygotowanych przez szkołę. W ramach tych zajęć uczestnicy biorą udział w lekcjach szkolnych, sportowych, zwiedzają szkołę gospodarza, analizują sposoby prowadzenia zajęć. Kolejny etap to spotkania integracyjne oraz wycieczki, dzięki którym możliwe jest poznawanie historii i regionu gospodarza. To wszystko w połączeniu ze wspólną pracą nad projektem wraz z głównym mottem wymiany – stanowi o atrakcyjności każdego programu.

Program szkolny  obejmuje zazwyczaj godziny – od 8.00  do około godziny 16.00.

To czas ścisłego programu. W jego ramach uczniowie uczestniczą w obserwacji różnych zajęć, zajęciach integracyjnych, biorą udział w wycieczkach i pracują nad projektem.

Po godzinie 16.00 uczestnik pozostaje pod opieką gospodarzy. To czas przewidziany na prawdziwą integrację z rodziną i przyjaciółmi osoby goszczącej. Poznawanie  codziennego życia i trening komunikacji w języku angielskim.  W tym czasie każdy z gospodarzy zajmuje się gościem indywidualnie. Jeden dzień podczas wymiany (zazwyczaj sobota lub niedziela) stanowi dzień do całkowitej dyspozycji rodziny goszczącej.

KOSZT UDZIAŁU

Program jest dofinansowywany ze środków Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży i wynosi zazwyczaj około 70 % kosztów wymiany.
Pozostałe koszty  ponoszą uczestniczy. Zazwyczaj są to koszty następującego rzędu:
450 zł – na program w Polsce,  300 zł na program w Niemczech.
Niejednokrotnie w kosztach partycypuje również szkoła.

Dzięki dofinansowaniu  możemy podczas wymiany pokryć koszty :

– transportu  (pociąg/ autokar/ samolot)
– noclegów poza miejscem zamieszkania
– częściowego wyżywienia
– biletów
– przewodników
– materiałów niezbędnych do przeprowadzenia projektów

Koszty dodatkowe – to koszty  indywidualne związane z przyjęciem gościa w domu rodziny gospodarza – zapewnienie gościowi pełnego wyżywienia, biletów do szkoły, zaproszenia związane z wyjściami do restauracji itp.

 WYMIANA MŁODZIEŻY POLSKO – NIEMIECKIEJ W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

 1. Kto przygotowuje program ?
  Program przygotowuje kadra nauczycieli. W SZSP DON BOSKO są to nauczyciele języka niemieckiego.
  Kontakt:
  Emilia Cirmaciu ecirmaciu@salezjanie.com.pl
  Aneta Fiedeń afieden@salezjanie.com.pl
 1. Jaki dokument należy ze sobą zabrać?
  Należy zabrać dowód osobisty lub paszport.
 1. Czy uczestnicy są ubezpieczeni?
  Każdorazowo uczestnicy wyjazdu zagranicznego podlegają dodatkowemu ubezpieczeniu.
 1. Czy dla rodziców uczniów biorących udział w wymianie organizowane jest spotkanie informacyjne?
  Spotkanie nauczycieli odpowiedzialnych za wymianę z rodzicami odbywa się w szkole w wyznaczonym dniu, podczas którego rodzice zostają poinformowani o warunkach uczestnictwa dzieci, regulaminie, programie oraz innych szczegółach organizacyjnych.
 1. W jaki sposób można zgłosić chęć udziału w wymianie?
  Po ogłoszeniu naboru do programu wymiany należy zgłosić swoją chęć uczestnictwa u nauczyciela języka niemieckiego poprzez dostarczenie formularza zapisu w wyznaczonym terminie.
  Formularz zapisu jest niezbędny, aby umożliwić dopasowanie uczestników – kto ma zostać czyim partnerem.   Po zapoznaniu się z dostarczonymi informacjami (w języku angielskim, lub niemieckim) możliwe jest dopasowanie uczestników. Uwzględniamy przy tym takie informacje, jak – wiek, zainteresowania oraz płeć. Formularz zapisu jest dostępny na dole strony – do druku
 1. W jaki sposób dokonywany jest wybór uczestników?
  Ilość uczestników zależna jest od wspólnych uzgodnień obu partnerów oraz możliwości organizacyjnych. Wpływ na wybór uczniów mają również ich postępy edukacyjne na językach obcych, zachowanie, kultura osobista, chęć zaangażowania się w nowe projekty, samodzielność oraz otwartość na nowe kontakty. Ważny jest również aspekt wcześniejszego uczestnictwa w programie. Po przeanalizowaniu wszystkich czynników przez nauczycieli języka niemieckiego osobom wstępnie zgłoszonym przedstawiana jest lista osób zakwalifikowanych do programu. Potwierdzeniem chęci uczestnictwa osoby znajdującej się na liście jest dostarczenie zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w wymianie oraz zaliczki w sumie 300 zł. W przypadku braku potwierdzenia do wyznaczonego terminu na wolne miejsce wpisywana jest osoba z listy rezerwowej. 

Wybór uczestników stanowi prawo organizatorów i nie podlega ocenie innych osób.

 1. Gdzie znajdę dokument zgody na udział w wymianie ?
  Uczestnicy otrzymają formularz zgody od nauczyciela, po zakwalifikowaniu się do programu.
 1. Czy uczestnicy przygotowują się w szkole do udziału w programie?
  Z uczestnikami programu organizowane są spotkania, na których zostają zapoznani z regulaminem, szczegółami programu, omawiane są wszystkie niezbędne sprawy.
 1. Czy rodzice są angażowani w program wymiany?
  Rodzice przyjmując do domu pod opiekę uczestnika wymiany zobowiązują się do opieki nad nim w czasie poza ścisłym programem, zapewniają niezbędne posiłki, nocleg, dojazd.
 1. Jakim środkiem transportu uczestnicy programu przemieszczają się podczas wymiany?
  Do kraju szkoły partnerskiej udajemy się zazwyczaj samolotem. Na miejscu przemieszczamy się: pociągiem, autobusem , samochodami osobowymi rodzin goszczących, rowerami.
 1. Jak wygląda przykładowy program w Polsce/ w Niemczech?
  Poniżej przykłady przeprowadzonego spotkania w obu krajach :

WYMIANA MŁODZIEŻY POLSKO – NIEMIECKIEJ
ŚWIĘTOCHŁOWICE, 29.01-05.02.2023

  (rano,
popołudnie,
wieczór)
Punkty programu w POLSCE
Dzień 1   Spotkanie uczestników z dyrektorem szkoły i ze społecznością szkolną na  porannym apelu w holu szkoły.
Udział w zajęciach szkolnych celem zapoznania się ze specyfiką szkoły i  poznania uczniów z klasy gospodarza.
  Aktywny udział uczestników w różnych zajęciach językowych połączonych z pracą nad projektem „Der Löwe in dir”.
  Spotkanie integracyjne w szkole.
Wspólne przygotowanie sal do warsztatów z gier i zabaw integracyjnych.
Wspólny posiłek.
Wieczór do dyspozycji rodzin.
Dzień 2   Praca nad projektem podczas zajęć językowych –  przygotowanie materiałów do pracy z kolejnymi klasami. Integracja z uczniami z różnych klas ma na celu swoistą reklamę przedsięwzięcia projektu wymiany młodzieżowej.
  Wyjazd do muzeum w Oświęcimiu – poznanie trudnej wspólnej historii
  Spotkanie integracyjne – wyjście na kręgle
Wieczór do dyspozycji rodzin.
Dzień 3   Aktywny udział w zajęciach językowych – połączony z pracą nad projektem.
Gromadzenie materiałów do  projektu – nagrywanie audiobooków, filmu, wykonanie plakatów.
  Zapoznanie uczestników z najbliższą okolicą oraz  historią regionu – spacer po Świętochłowicach, wizyta u Prezydenta miasta Świętochłowice oraz w muzeum Powstań Śląskich.
  Spotkanie integracyjne – wieczór sportowy
Aktywności ruchowe na sali gimnastycznej.
Wieczór do dyspozycji rodzin.
Dzień 4   Wyjazd do Krakowa –  przygotowanie uczestników do wspólnego zwiedzania
  Realizacja gry miejskiej – przygotowanie zadań i rekwizytów przydatnych podczas zwiedzania najważniejszych zabytków.

Poznanie historii Krakowa – zwiedzanie podziemi

  Wieczór do dyspozycji rodzin.
Dzień 5   Praca nad projektem – „Der Löwe in dir”
Dokańczanie prac dotyczących lektury książek niemieckich.
Nagrywanie filmu z uczestnikami nt „Wymiana – czy warto”?
  Spacer po Chorzowie – zapoznanie z najbliższym otoczeniem
Wspólny posiłek w restauracji.
  Spotkanie integracyjne w szkole – wieczór gier i zabaw.
Wieczór do dyspozycji rodzin.
Dzień 6   Zapoznanie uczestników z historią, tradycjami i kulturą  regionu.
Wizyta w muzeum Śląskim
  Wspólny posiłek w restauracji. Integracja uczestników w klubie Wrotka w Katowicach
  Przygotowanie spotkania pożegnalnego w szkole – Omówienie wyników projektu i udziału w wymianie.  Ewaluacja wymiany – zebranie wypowiedzi pisemnych dotyczących obaw przed wymianą i wniosków po wymianie.

Wspólne gry, zabawy, posiłek i tańce integracyjne.

Dzień 7   Dzień u rodzin
  Dzień u rodzin
  Pożegnanie uczestników na lotnisku w Katowicach.

 

D A T  A Pora dnia Punkty programu w NIEMCZECH (Wittlich 26.03 – 01.04. 2023)
Dzień 1   Przywitanie polskich uczestników na lotnisku Köln/ Bonn
  Zwiedzanie Haus der Geschichte w Bonn
  Dojazd do domu, wieczór z rodzinami
Dzień 2   Spotkanie uczestników z dyrektorem szkoły
  Udział w zajęciach szkolnych celem zapoznania się ze specyfiką szkoły i poznania uczniów z klasy gospodarza
Wspólny posiłek – obiad w szkole
  Zajęcia plastyczne – praca nad projektem „gemeinsam stark”
Wieczór do dyspozycji rodzin.
Dzień 3   Spotkanie na dworcu głównym
Wyjazd do Schengen
  Wspólna praca nad projektem – „gemeinsam stark”  w Muzeum Schengen.
Rozwiązywanie zagadek, łamanie szyfrów, poznawanie historii powstania strefy Schengen.
Wspólny posiłek – obiad w Schengen
  Przejazd autobusem do stolicy Luksemburga
Przerwa na posiłek
Powrót do Wittlich
Wieczór do dyspozycji rodzin.
Dzień 4   Spotkanie na dworcu głównym
Przejazd do Trier – Podziwianie miasta z punktu widokowego Petersberg,
Prezentacja na temat amfiteatru, term rzymskich oraz Porta Nigra.
  Zbieranie materiałów, zdjęć przydatnych do realizacji projektu „gemeinsam stark”
Poznanie historii Trier – zwiedzanie z przewodnikiem
  Przejazd autobusem do Lasertag w Trier
Wieczór integracyjny – wspólne gry laserowe.
Czas do dyspozycji rodzin
Powrót do Wittlich
Dzień 5   Zbiórka na dworcu w Wittlich
Wyjazd do Cochem
  Zwiedzanie zamku w Cochem zapoznanie z najbliższym otoczeniem – przerwa na posiłek
Wyjście na lody
  Powrót pociągiem do Wittlich
Czas do dyspozycji rodzin
Dzień 6   Obserwacja zajęć lekcyjnych
Praca nad projektem „ gemeinsam stark”
Nagrywanie podcastu
  Wspólny posiłek w szkole
  Przygotowanie spotkania pożegnalnego w szkole – Omówienie wyników projektu i udziału w wymianie.
Ewaluacja wymiany – zebranie wypowiedzi pisemnych dotyczących wniosków po wymianie.
Wspólne gry, zabawy, posiłek  i tańce integracyjne.
Wieczór do dyspozycji rodzin.
Dzień 7   Dzień u rodzin
  Dzień u rodzin
  Wyjazd spod szkoły autobusem na lotnisko
Pożegnanie uczestników

Formularz zapisu na wymianę młodzieżową – pobierz