Biblioteka konkursy

Regulamin konkursu

„Baśnie i legendy z całego świata”

Cele konkursu:

– promocja biblioteki i jej zbiorów

– rozwijanie umiejętności plastycznych

– pogłębianie wiedzy o baśniach i legendach

– promowanie czytelnictwa

Uczestnicy konkursu

Wszyscy chętni uczniowie szkoły

Forma konkursu

Wykonaj ilustrację do wybranej legendy lub baśni.

Uczestnicy konkursu wykonują pracę formatu A4, technika wykonania pracy dowolna.

Prace należy złożyć w bibliotece szkolnej do 29 października 2021.

Menu