Instrukcja – zajęcia online

Jak dołączyć do zajęć online z nauczycielem – instrukcja – pobierz

W planie lekcji uczniowie zamiast sali lekcyjnej mają s.online wtedy mają zajęcia online z nauczycielem jak się do nich dołączyć przedstawiliśmy w instrukcji, która jest powyżej.


Do przeglądania i drukowania plików w formacie PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.adobe.com