Dyrekcja i Nauczyciele

Nauczyciele Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych “Don Bosko”w Świętochłowicach:

ks. mgr Andrzej Urbańczyk – dyrektor szkoły
mgr Aneta Fiedeń – zastępca dyrektora szkoły

Język Polski
mgr Barbara Gąsior
mgr Aleksandra Charczyńska-Plomteux
mgr Barbara Jankowska
mgr Lucyna Warzecha – wychowawca klasy VIII A SP


Matematyka
mgr Alicja Biskup
mgr inż. Adam Giecewicz
mgr Agnieszka Jędrusik
mgr inż. Katarzyna Malcherek – wychowawca klasy IV A SP
mgr Jolanta Wadowska


Język Angielski
mgr Aleksandra Łopatkiewicz – wychowawca klasy III A LO
mgr Magdalena Kirsz
mgr Katarzyna Niesporek – Jałowiecka – wychowawca klasy I B LO
mgr Małgorzata Makowska – wychowawca klasy VII B SP
mgr Wojciech Szołtysek – wychowawca klasy I A LO


Język Niemiecki
mgr Emilia Cirmaciu – wychowawca klasy VII A SP
mgr Aneta Fiedeń
mgr Izabela Migdałek – wychowawca klasy III a LO po gim


Historia
mgr Katarzyna Jendrusiewicz – wychowawca klasy III TI
mgr Aleksandra Stefanik – wychowawca klasy II A LO
mgr Alina Wojdyło


Wiedza o Społeczeństwie
mgr Katarzyna Jendrusiewicz


Fizyka
mgr Jolanta Wadowska


Biologia
mgr Aleksandra Nycz – wychowawca klasy III A SP
dr Anna Barańska – Lesiak – wychowawca klasy II B LO


Chemia
mgr Hanna Synowiec – wychowawca klasy III B LO po SP


Geografia
mgr Alina Wojdyło


Informatyka
mgr inż. Zbigniew Porębski – wychowawca klasy II TI
mgr Mariusz Makowski
mgr Wojciech Szołtysek


Edukacja dla Bezpieczeństwa
mgr Aleksandra Stefanik


Muzyka
mgr Jacek Milej


Plastyka
mgr Marzena Toczyłowska


Religia
ks. mgr Paweł Kosowski
ks. mgr Adam Starzyk
ks. mgr Andrzej Urbańczyk
ks. mgr Jarosław Wnuk


Technika
mgr Jacek Milej


Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Katarzyna Jendrusiewicz


Wychowanie Fizyczne
mgr Damian Kruża
mgr Marta Mazur – Gańczak – wychowawca klasy V A SP
mgr Michał Strzelecki – wychowawca klasy I TI
mgr Łukasz Widera – wychowawca klasy IV TE


Edukacja wczesnoszkolna
mgr Patrycja Frydek – wychowawca klasy I A SP
mgr Aleksandra Nycz – wychowawca klasy III A SP
mgr Joanna Wawoczny – wychowawca klasy II A SP


Przedmioty Zawodowe
mgr Mariusz Makowski
mgr Michał Mrowiec
mgr inż. Zbigniew Porębski
mgr inż. Tomasz Wesołowski


Pedagog Szkolny
mgr Magdalena Wiśniewska
mgr Monika Wojtol


Surdopedagog Szkolny
mgr Barbara Maertz


Psycholog Szkolny
mgr Anna Rekiel


Świetlica Szkolna
mgr Anna Gawenda


Biblioteka Szkolna
mgr inż. Małgorzata Kruża


Opiekun Oratorium
ks. mgr Adam Starzyk


Opiekun Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego
ks. mgr Jarosław Wnuk


Opiekun Salos “Salesia”
ks. mgr Adam Starzyk


Sekretariat
mgr Iwona Chwieja


Księgowość
mgr Violetta Łabędzka – Distler
mgr Milena Szołtysek


Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
p. Joanna Kołodziej
p. Beata Tudyka


Menu