Dyrekcja i Nauczyciele

Nauczyciele Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych „Don Bosko”w Świętochłowicach:

ks. mgr Jarosław Wnuk – dyrektor szkoły
mgr Aneta Fiedeń – zastępca dyrektora szkoły
mgr Agnieszka Jędrusik – zastępca dyrektora szkoły

Język Polski
mgr Barbara Gąsior – wychowawca klasy II A LO
mgr Barbara Jankowska – wychowawca klasy II B LO
mgr Lucyna Warzecha


Matematyka
mgr Alicja Biskup – wychowawca klasy V A SP
mgr inż. Adam Giecewicz
mgr Agnieszka Jędrusik
mgr inż. Katarzyna Malcherek – wychowawca klasy VI A SP


Język Angielski
mgr Aleksandra Łopatkiewicz
mgr Magdalena Sega
mgr Katarzyna Niesporek – Jałowiecka – wychowawca klasy III B LO
mgr Małgorzata Makowska
mgr Wojciech Szołtysek – wychowawca klasy III A LO


Język Niemiecki
mgr Emilia Cirmaciu
mgr Aneta Fiedeń
mgr Izabela Migdałek


Historia
mgr Katarzyna Jendrusiewicz
mgr Aleksandra Stefanik – wychowawca klasy I A LO
ks. mgr Jarosław Wnuk
mgr Alina Wojdyło – wychowawca klasy IV A LO


Wiedza o Społeczeństwie
mgr Katarzyna Jendrusiewicz – wychowawca klasy V TI


Fizyka
mgr Jolanta Wadowska


Biologia
dr Anna Barańska – Lesiak – wychowawca klasy I B LO


Chemia
mgr Hanna Synowiec


Geografia
mgr Alina Wojdyło


Informatyka
mgr inż. Zbigniew Porębski – wychowawca klasy IV TI
mgr Mariusz Makowski
mgr Marta Mazur – Gańczak
mgr Wojciech Szołtysek


Edukacja dla Bezpieczeństwa
mgr Aleksandra Stefanik


Muzyka
mgr Jacek Milej


Plastyka
mgr Aneta Lis


Religia
ks. mgr Tadeusz Mietła
ks. mgr Maciej Sokalski
ks. mgr Jarosław Wnuk


Technika
mgr Jacek Milej


Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Katarzyna Jendrusiewicz


Wychowanie Fizyczne
mgr Anna Gawenda – wychowawca klasy VII A SP
mgr Damian Kruża – wychowawca klasy II TI
mgr Marta Mazur – Gańczak
mgr Michał Strzelecki – wychowawca klasy III TI
mgr Łukasz Widera – wychowawca klasy I TI


Edukacja wczesnoszkolna
mgr Patrycja Frydek
mgr Sandra Hendrys – wychowawca klasy I B SP
mgr Martyna Śmigielska – wychowawca klasy II A SP
mgr Magdalena Sega – wychowawca klasy III A SP
mgr Joanna Wawoczny
mgr Sandra Wrona – wychowawca klasy I A SP


Przedmioty Zawodowe
mgr Mariusz Makowski
mgr Mateusz Markowski
mgr Michał Mrowiec
mgr inż. Zbigniew Porębski
mgr inż. Tomasz Wesołowski


Pedagog Szkolny
mgr Magdalena Wiśniewska
ks. mgr Maciej Sokalski


Surdopedagog Szkolny
mgr Barbara Maertz


Psycholog Szkolny
mgr Anna Rekiel


Świetlica Szkolna
mgr Katarzyna Jarmużewska
mgr Justyna Roślak


Biblioteka Szkolna
mgr inż. Małgorzata Kruża


Opiekun Oratorium
ks. mgr Maciej Sokalski


Opiekun Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego
ks. mgr Jarosław Wnuk


Opiekun Salos „Salesia”
ks. mgr Maciej Sokalski


Sekretariat
mgr Iwona Chwieja


Księgowość
mgr Violetta Łabędzka – Distler
mgr Milena Szołtysek


Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
p. Beata Tudyka