Dyrekcja i Nauczyciele

Nauczyciele Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych “Don Bosko”w Świętochłowicach:

ks. mgr Andrzej Urbańczyk – dyrektor szkoły
mgr Małgorzata Kachel – zastępca dyrektora szkoły

Język Polski
mgr Aleksandra Charczyńska-Plomteux
mgr Barbara Gąsior – wychowawca klasy I B LO
mgr Barbara Jankowska – wychowawca klasy III A gimnazjum
mgr Lucyna Warzecha – wychowawca klasy III Technikum


Matematyka
mgr inż. Adam Giecewicz – wychowawca klasy I B LO
mgr Agnieszka Jędrusik – wychowawca klasy III B LO
mgr Małgorzata Kachel
mgr inż. Katarzyna Malcherek – wychowawca klasy VIII C szkoły podstawowej
mgr Marcin Piwoń
mgr Jolanta Wadowska – wychowawca klasy VII szkoły podstawowej


Język Angielski
mgr Aleksandra Łopatkiewicz
mgr Katarzyna Niesporek – Jałowiecka – wychowawca klasy VIII B szkoły podstawowej
mgr Małgorzata Makowska – wychowawca klasy III C gimnazjum
mgr Wojciech Szołtysek – wychowawca klasy III A LO


Język Niemiecki
mgr Emilia Cirmaciu
mgr Aneta Fiedeń – wychowawca klasy II TE
mgr Monika Zaporowska

mgr Małgorzata Studzińska


Historia
mgr Katarzyna Jendrusiewicz
mgr Michał Kędracki
mgr Aleksandra Stefanik – wychowawca klasy II A LO
mgr Alina Wojdyło – wychowawca klasy II B LO


Wiedza o Społeczeństwie
mgr Katarzyna Jendrusiewicz
mgr Michał Kędracki


Fizyka
mgr Małgorzata Kachel
mgr Jolanta Wadowska


Biologia
mgr Aleksandra Nycz – wychowawca klasy III B gimnazjum
      mgr Ewa Piątek


Chemia
mgr Hanna Synowiec


Geografia
mgr Alina Wojdyło


Informatyka
mgr inż. Zbigniew Porębski

mgr Mateusz Markowski

mgr Wojciech Szołtysek


Edukacja dla Bezpieczeństwa
mgr Kamil Lato


Muzyka
mgr Jacek Milej


Plastyka
mgr Marzena Toczyłowska


Religia
ks. mgr Adam Starzyk

ks. mgr Andrzej Urbańczyk
ks. mgr Henryk Urbaś

ks. mgr Jarosław Wnuk


Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Ewa Piątek


Wychowanie Fizyczne
mgr Damian Kruża
mgr Kamil Lato – wychowawca klasy IV szkoły podstawowej
mgr Marta Mazur – Gańczak – wychowawca klasy VIII A szkoły podstawowej
mgr Michał Strzelecki
ks. mgr Henryk Urbaś
mgr Łukasz Widera – wychowawca klasy I TE


Edukacja wczesnoszkolna

mgr Patrycja Frydek

mgr Joanna Wawoczny


Przedmioty Zawodowe
mgr Mariusz Makowski
mgr Mateusz Markowski

mgr Michał Mrowiec
mgr inż. Zbigniew Porębski


Pedagog Szkolny
mgr Magdalena Wiśniewska

mgr Monika Wojtol


Świetlica Szkolna
      mgr Małgorzata Biskup


Biblioteka Szkolna
mgr inż. Małgorzata Kruża


Opiekun Oratorium
ks. mgr Adam Starzyk


Opiekun Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego
ks. mgr Jarosław Wnuk


Opiekun Salos “Salesia”
ks. mgr Henryk Urbaś


Sekretariat
mgr Iwona Chwieja


Księgowość
mgr Violetta Łabędzka – Distler
mgr Milena Szołtysek


Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
p. Joanna Kołodziej
p. Beata Tudyka


Zajęcia Artystyczne
mgr Jacek Milej


Technika, Zajęcia Techniczne
mgr Lucyna Nowak

Menu