Fundusze UE i Krajowe

Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

DANE O REMONCIE
Określenie lokalizacji remontu lub miejsca remontu.
Salezjański Zespół Szkół Publicznych Don Bosko w Świętochłowicach
ul. Wojska Polskiego 82, 41-600 Świętochłowice

Kwota dotacji celowej na realizację remontu: 200 000,00 PLN
Dotacja została przeznaczona na remonty dachu oraz remont części ogrodzenia wokół placówki oświatowej w Świętochłowicach.
1. Remont dachu wg kosztorysu wyniósł 121 261,14 netto
    co daje całkowity koszt brutto 149 151,20 PLN.
2. Remont ogrodzenia wg kosztorysu wyniósł 60 091,50 netto
   
co daje całkowity koszt brutto 73 912,55 PLN.
W sumie zaplanowane prace remontowe kosztowały brutto 223 063,75 PLN.