Bezpieczna szkoła

1. ANONIMOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY

W związku z pismem ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.ARB z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), by wzmocnić współpracę między szkołą a rodzicami,  utworzyliśmy „anonimową skrzynkę na sygnały”

2. ZASADY WARUNKUJĄCE BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE

PROCEDURY

BEZPIECZNA SZKOŁA+

3. TU ZNAJDZIESZ POMOC

112 -infolinia dla osób, które są i czują się zagrożone (pomoc  policji, pogotowia, straży miejskiej),
116 000  – infolinia dla młodych osób myślących o ucieczce z domu,
800 100 100 – pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania,
800 12 12 12 – dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka,
800 12 00 02 – pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie
801 199 990 – antynarkotykowy telefon zaufania

 TELEFONY ZAUFANIA

 INSTYTUCJE UPRAWNIONE DO POMOCY W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

 PEDAGOG SZKOLNY


17.10.2022

Komunikat Rzecznika Praw Dziecka – pobierz