Rekrutacja do Liceum

Rekrutacja do Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego
w roku szkolnym 2019/2020

Fundacja Edukacyjna “Perspektywy” potwierdza,

że Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Świętochłowicach

jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce i przysługuje mu tytuł

“Brązowej Szkoły 2019”

Zajęliśmy 62 pozycję w województwie,
a 1 w Świętochłowicach.

W roku szkolnym 2019/2020 planowane jest otwarcie następujących klas liceum:
Liceum czteroletnie /dla absolwentów szkół podstawowych/

Regulamin naboru do Liceum Ogólnokształcącego – czteroletnie
Karta informacyjna
oświadczenie o ochronie danych osobowych (druk do pobrania lub w sekretariacie),

1. Klasa A – dziennikarsko – prawnicza

przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia
W ramach przedmiotu uzupełniającego będą realizowane treści rozszerzone wiedzy o społeczeństwie.
Program tej klasy pozwala uczniom przygotować się do podjęcia studiów na kierunkach humanistycznych: filologia polska, filologie obce, dziennikarstwo, historia, prawo, politologia, psychologia, socjologia, kulturoznawstwo, zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków, edytorstwo, bibliotekoznawstwo.
Uczniowie klasy korzystają z atrakcyjnych zajęć wynikających ze współpracy m.in. z następującymi podmiotami:
– Sąd Okręgowy w Katowicach;
– Sąd Rejonowy w Zabrzu;
– Telewizja Sfera;
– Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego;
– Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej.

2. Klasa B – medyczna

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia,  język angielski 
Program tej klasy pozwala uczniom przygotować się do podjęcia studiów na kierunkach takich jak: medycyna, biologia, chemia, chemia medyczna, analityka chemiczna, biochemia, biotechnologia, farmacja, weterynaria, inżynieria biomedyczna.
W ramach programu Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi, czego efektem są m.in. laboratoria z biologii i chemii we współpracy z:
– Uniwersytet Śląski w Katowicach;
– Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Zabrzu;
– Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

3. Klasa C – politechniczna

przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język angielski
Program tej klasy pozwala uczniom przygotować się do podjęcia studiów na kierunkach związanych z naukami ścisłymi oraz wszelkiego rodzaju studiów na uczelniach technicznych i ekonomicznych.
W ramach programu szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi:
– Politechnika Śląska;
– Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach;
– Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

W roku szkolnym 2019/2020 planowane jest otwarcie następujących klas liceum:
Liceum trzyletnie /dla absolwentów gimnazjum/

 

Regulamin naboru do Liceum Ogólnokształcącego – trzyletnie
Karta informacyjna
oświadczenie o ochronie danych osobowych (druk do pobrania lub w sekretariacie),

1. Klasa A – dziennikarsko – prawnicza

przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia
Program tej klasy pozwala uczniom przygotować się do podjęcia studiów na kierunkach humanistycznych: filologia polska, filologie obce, dziennikarstwo, historia, prawo, politologia, psychologia, socjologia, kulturoznawstwo, zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków, edytorstwo, bibliotekoznawstwo.
Uczniowie klasy korzystają z licznych atrakcyjnych zajęć wynikających ze współpracy m.in. z następującymi podmiotami:
– Sąd Okręgowy w Katowicach;
– Sąd Rejonowy w Zabrzu;
– Telewizja Sfera;
– Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego;
– Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej.

2. Klasa B – medyczna

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia,  język angielski 
Program tej klasy pozwala uczniom przygotować się do podjęcia studiów na kierunkach takich jak: medycyna, biologia, chemia, chemia medyczna, analityka chemiczna, biochemia, biotechnologia, farmacja, weterynaria, inżynieria biomedyczna;
W ramach programu Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi, czego efektem są m.in. laboratoria z biologii i chemii we współpracy z:
– Uniwersytet Śląski w Katowicach;
– Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Zabrzu;
– Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach;

3. Klasa C – politechniczna

przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język angielski
Program tej klasy pozwala uczniom przygotować się do podjęcia studiów na kierunkach związanych z naukami ścisłymi oraz wszelkiego rodzaju studiów na uczelniach technicznych i ekonomicznych.
W ramach programu szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi:
– Politechnika Śląska;
– Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach;
– Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie;
– Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach;

Menu