Informacja RODO

Na podstawie art.13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), zwane dalej RODO, informuję Pana/ Panią, że:
1. Administratorem Pana/i Danych jest: Dyrektor Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych „Don Bosko” z siedzibą: ul. Wojska  Polskiego 82 w Świętochłowicach, numer tel:  32 3452166
2. Został powołany Inspektor Ochrony Danych Pani Aleksandra Stańczyk z którą można się skontaktować pod adresem e-mail: kontakt@wbsystem.pl w każdej sprawie dotyczącej danych.

Klauzule Informacyjne: