Wymiana polsko – niemiecka – 2024

 

WYMIANA MŁODZIEŻY POLSKO – NIEMIECKIEJ
ŚWIĘTOCHŁOWICE, 16.03-22.03.2024

W dniach 16.03 – 22.03.2024 miała miejsce rewizyta w szkole partnerskiej – Rudolph – Brandes – Gymnasium w Niemczech.
Dzięki zaangażowaniu młodzieży, nauczycieli oraz rodziców, powstał projekt „Lern mit”.

 Program umożliwił młodym ludziom bezpośredni udział w życiu rodziny, szkoły oraz lokalnego środowiska.

 Uczniowie uczestniczyli w zajęciach szkolnych, gdzie mieli okazję obserwować różnice w prowadzeniu lekcji, wspólnie się uczyć i rozwijać, biorąc czynny udział w pracach nad projektem. Dodatkowo, podczas pobytu w Niemczech, młodzież miała możliwość zwiedzenia muzeum Dr. Oetkera oraz muzeum renesansu. Ponadto, wzięli udział w spotkaniu z posłem Klausem Hansenem w siedzibie parlamentu regionalnego, gdzie mogli zadawać liczne pytania. 

 Poprzez nawiązywanie dobrych relacji oraz przyjaźni, uczniowie pogłębiali idee współpracy międzynarodowej, tolerancji i szacunku wobec różnych perspektyw. Dodatkowo, otwierali się na nowe możliwości.

 Wymiana doświadczeń przyczyniła się do ogromnego rozwoju osobistego uczniów, poszerzenia ich horyzontów oraz uczyniła ich bardziej otwartymi. Pozytywne wrażenia, jakie wywarli na swoim kręgu znajomych, korzystnie wpłynęły na całą społeczność szkolną oraz lokalną.

Dokładny przebieg wymiany oraz fotorelację można obejrzeć na szkolnym FB. 
Wymiana mogła się odbyć dzięki merytorycznemu i finansowemu wsparciu ze środków PNWM.  (Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży).