Numer konta dane do wpłat

Wpłata na konto Radę Rodziców
Rada Rodziców przy Zespole Szkół Salezjańskich „Don Bosko”
Wojska Polskiego 82
41-603 Świętochłowice

konto: 73 1600 1013 1846 2518 3000 0003
tytuł przelewu: Imię Nazwisko, klasa ucznia


Wpłata za obiady
Rada Rodziców przy Zespole Szkół Salezjańskich „Don Bosko”
Wojska Polskiego 82
41-603 Świętochłowice

konto: 67 1600 1013 1846 2518 3000 0014
tytuł przelewu: Imię Nazwisko, klasa ucznia, za miesiąc


Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2023/2024

Informacje na temat warunków ubezpieczenia znajdują się w dzienniku Librus w zakładce Bezpieczny uczeń oraz na stronie http://www.ubezpieczeniwszkole.pl/

Ubezpieczenie młodzieży – InterRisk
Salezjański Zespół Szkół Publicznych „Don Bosko”
Wojska Polskiego 82
41-603 Świętochłowice

Wariant II/Suma ubezpieczenia 22000 zł/składka 52zł
Wpłaty wyłącznie na rachunek bankowy
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2023r.

konto: 46 1600 1013 1846 2518 3000 0004
tytuł przelewu: Imię Nazwisko, klasa ucznia, za rok szkolny 2023/2024

ZGŁOSZENIE SZKODY – ULOTKA

INTERRISK – KLAUZULE – OC

INTERRISK – OWU – OC

INTERRISK – POSTANOWIENIA DO OWU NNW – TABELE TRWAŁEGO USZCZERBKU