Wymiana polsko – niemiecka – 2023

WYMIANA MŁODZIEŻY POLSKO – NIEMIECKIEJ
ŚWIĘTOCHŁOWICE, 29.01-05.02.2023

  (rano,
popołudnie,
wieczór)
Punkty programu w POLSCE
Dzień 1   Spotkanie uczestników z dyrektorem szkoły i ze społecznością szkolną na  porannym apelu w holu szkoły.
Udział w zajęciach szkolnych celem zapoznania się ze specyfiką szkoły i  poznania uczniów z klasy gospodarza.
  Aktywny udział uczestników w różnych zajęciach językowych połączonych z pracą nad projektem „Der Löwe in dir”.
  Spotkanie integracyjne w szkole.
Wspólne przygotowanie sal do warsztatów z gier i zabaw integracyjnych.
Wspólny posiłek.
Wieczór do dyspozycji rodzin.
Dzień 2   Praca nad projektem podczas zajęć językowych –  przygotowanie materiałów do pracy z kolejnymi klasami. Integracja z uczniami z różnych klas ma na celu swoistą reklamę przedsięwzięcia projektu wymiany młodzieżowej.
  Wyjazd do muzeum w Oświęcimiu – poznanie trudnej wspólnej historii
  Spotkanie integracyjne – wyjście na kręgle
Wieczór do dyspozycji rodzin.
Dzień 3   Aktywny udział w zajęciach językowych – połączony z pracą nad projektem.
Gromadzenie materiałów do  projektu – nagrywanie audiobooków, filmu, wykonanie plakatów.
  Zapoznanie uczestników z najbliższą okolicą oraz  historią regionu – spacer po Świętochłowicach, wizyta u Prezydenta miasta Świętochłowice oraz w muzeum Powstań Śląskich.
  Spotkanie integracyjne – wieczór sportowy
Aktywności ruchowe na sali gimnastycznej.
Wieczór do dyspozycji rodzin.
Dzień 4   Wyjazd do Krakowa –  przygotowanie uczestników do wspólnego zwiedzania
  Realizacja gry miejskiej – przygotowanie zadań i rekwizytów przydatnych podczas zwiedzania najważniejszych zabytków.

Poznanie historii Krakowa – zwiedzanie podziemi

  Wieczór do dyspozycji rodzin.
Dzień 5   Praca nad projektem – „Der Löwe in dir”
Dokańczanie prac dotyczących lektury książek niemieckich.
Nagrywanie filmu z uczestnikami nt „Wymiana – czy warto”?
  Spacer po Chorzowie – zapoznanie z najbliższym otoczeniem
Wspólny posiłek w restauracji.
  Spotkanie integracyjne w szkole – wieczór gier i zabaw.
Wieczór do dyspozycji rodzin.
Dzień 6   Zapoznanie uczestników z historią, tradycjami i kulturą  regionu.
Wizyta w muzeum Śląskim
  Wspólny posiłek w restauracji. Integracja uczestników w klubie Wrotka w Katowicach
  Przygotowanie spotkania pożegnalnego w szkole – Omówienie wyników projektu i udziału w wymianie.  Ewaluacja wymiany – zebranie wypowiedzi pisemnych dotyczących obaw przed wymianą i wniosków po wymianie.

Wspólne gry, zabawy, posiłek i tańce integracyjne.

Dzień 7   Dzień u rodzin
  Dzień u rodzin
  Pożegnanie uczestników na lotnisku w Katowicach.

 

D A T  A Pora dnia Punkty programu w NIEMCZECH (Wittlich 26.03 – 01.04. 2023)
Dzień 1   Przywitanie polskich uczestników na lotnisku Köln/ Bonn
  Zwiedzanie Haus der Geschichte w Bonn
  Dojazd do domu, wieczór z rodzinami
Dzień 2   Spotkanie uczestników z dyrektorem szkoły
  Udział w zajęciach szkolnych celem zapoznania się ze specyfiką szkoły i poznania uczniów z klasy gospodarza
Wspólny posiłek – obiad w szkole
  Zajęcia plastyczne – praca nad projektem „gemeinsam stark”
Wieczór do dyspozycji rodzin.
Dzień 3   Spotkanie na dworcu głównym
Wyjazd do Schengen
  Wspólna praca nad projektem – „gemeinsam stark”  w Muzeum Schengen.
Rozwiązywanie zagadek, łamanie szyfrów, poznawanie historii powstania strefy Schengen.
Wspólny posiłek – obiad w Schengen
  Przejazd autobusem do stolicy Luksemburga
Przerwa na posiłek
Powrót do Wittlich
Wieczór do dyspozycji rodzin.
Dzień 4   Spotkanie na dworcu głównym
Przejazd do Trier – Podziwianie miasta z punktu widokowego Petersberg,
Prezentacja na temat amfiteatru, term rzymskich oraz Porta Nigra.
  Zbieranie materiałów, zdjęć przydatnych do realizacji projektu „gemeinsam stark”
Poznanie historii Trier – zwiedzanie z przewodnikiem
  Przejazd autobusem do Lasertag w Trier
Wieczór integracyjny – wspólne gry laserowe.
Czas do dyspozycji rodzin
Powrót do Wittlich
Dzień 5   Zbiórka na dworcu w Wittlich
Wyjazd do Cochem
  Zwiedzanie zamku w Cochem zapoznanie z najbliższym otoczeniem – przerwa na posiłek
Wyjście na lody
  Powrót pociągiem do Wittlich
Czas do dyspozycji rodzin
Dzień 6   Obserwacja zajęć lekcyjnych
Praca nad projektem „ gemeinsam stark”
Nagrywanie podcastu
  Wspólny posiłek w szkole
  Przygotowanie spotkania pożegnalnego w szkole – Omówienie wyników projektu i udziału w wymianie.
Ewaluacja wymiany – zebranie wypowiedzi pisemnych dotyczących wniosków po wymianie.
Wspólne gry, zabawy, posiłek  i tańce integracyjne.
Wieczór do dyspozycji rodzin.
Dzień 7   Dzień u rodzin
  Dzień u rodzin
  Wyjazd spod szkoły autobusem na lotnisko
Pożegnanie uczestników

Formularz zapisu na wymianę młodzieżową – pobierz