Historia Szkoły

Salezjański Zespół Szkół Publicznych „Don Bosko” w Świętochłowicach obejmuje szkołę podstawową, liceum i technikum.
Zespół powstał w roku 1992 w budynkach dawnego Zespołu Szkół Zawodowych Zakładów Urządzeń Technicznych „Zgoda”.

W 20 rocznicę powstania szkoły, metropolita katowicki abp Wiktor Skworc powiedział:

„Tego rodzaju troska o rozwój młodego człowieka, jest cechą charakterystyczną szkół salezjańskich” – podkreślił, wskazując, że starają się one – przez kompetentny i przystępny przekaz wiedzy – przygotować ludzi młodych do podjęcia życia zawodowego.

Metropolita katowicki zaznaczył, że przede wszystkim salezjańskie szkoły dbają, by uczniowie stawali się uczestnikami prawdziwej mądrości, która jest zawsze darem Boga, owocem stałej troski o integralny rozwój ucznia i wynikiem świadectwa życia, jakie dają mistrzowie-nauczyciele tym, którzy zostali im powierzeni.

Wspominając niełatwe okoliczności powstania Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych w Świętochłowicach, abp Skworc zauważył, że przeżywa on okres rozwoju, jest miejscem zdobywania wiedzy, rozwijania talentów, odkrywania świata oraz, nade wszystko, nawiązywania i rozwijania przyjaźni z Bogiem. „To szkoła naprawdę wyjątkowa, oparta na pedagogii płynącej z serca, serca Bożego, ale też serca człowieka” – powiedział.

Zaważył też, że Salezjańskie Oratorium to przestrzeń życzliwości, akceptacji i współdziałania, w której rodzą się pomysły i przyjaźnie na całe życie. „Wiem, że nie brakuje też chwil formacji chrześcijańskiej i ludzkiej, wspólnotowej modlitwy i celebracji sakramentów, przeżywania rekolekcji i dni skupienia, bo salezjańska szkoła patrzy na ucznia integralnie”.

W sposób szczególny podziękował abp Skworc świętochłowickiej szkole prowadzonej przez salezjanów za istniejący w niej od dwunastu lat Salezjański Wolontariat Misyjny, którego działania objęły dotychczas tereny Ghany, Sierra Leone, Zambii oraz Bangladeszu.

Podkreślając wagę misyjnego zaangażowanie metropolita katowicki zwrócił się do uczniów: „Pamiętajcie jednak zawsze, że pierwszym i najważniejszym polem waszego misyjnego zaangażowania, powinno być środowisko, w którym żyjecie”. Dodał, że przez piękno i autentyzm życia opartego na wierze można doprowadzić do Chrystusa rówieśników i dorosłych żyjących w tym samym bloku czy familoku. „Misje są tu!” – zaakcentował kaznodzieja.

Zwracając się do nauczycieli i wychowawców dziękował im za dar czasu, jakim obdarzają uczniów. „Wspólna praca, wyjazdy, wolontariat, wszystko to pomaga w budowaniu dobra. Dajecie uczniom bezcenny przykład odpowiedzialności, rzetelności i zaangażowania. Stawiajcie zawsze na harmonijne wychowanie oparte na wartościach chrześcijańskich” – mówił abp Skworc dodając, że w ten sposób będą w stanie pomóc wychowankom w stawaniu się dojrzałymi ludźmi, dobrymi chrześcijanami i uczciwymi obywatelami.