Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

https://oke.jaworzno.pl/www3/ez/

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2022 r. egzaminów w związku z epidemią SARS-CoV-2.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W  ZAWODZIE FORMUŁA 2017 – EE.08, EE.09

 Informacje na temat egzaminu
Terminy egzaminu:
– część pisemna – /teoria/ – 21 czerwca 2022r.
– część praktyczna – 22-24 czerwca 2022r.

 Egzamin Formuła 2017– ważne informacje

https://oke.jaworzno.pl/www3/ez/formula-2017/

  • Informatory

https://oke.jaworzno.pl/www3/ez/formula-2017/formula-2017-informatory-i-wyposazenie-osrodkow/

Arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat

https://oke.jaworzno.pl/www3/ez/formula-2017/formula-2017-arkusze-egzaminacyjne/

Komunikaty

https://oke.jaworzno.pl/www3/ez/formula-2017/formula-2017-komunikaty/

 Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2017 –  przeprowadzanego w 2022 r.

 

EGZAMIN ZAWODOWY FORMUŁA 2019 – INF.02, Inf.03

 Informacje na temat egzaminu
Terminy egzaminu:
– część pisemna – /teoria/ – 2-7 czerwca 2022r.
– część praktyczna – 6-12 czerwca 2022r.

https://oke.jaworzno.pl/www3/ez/formula-2019/

  • Informatory

https://oke.jaworzno.pl/www3/ez/formula-2019/informatory-wyposazenie-osrodkow/

Komunikaty

 https://oke.jaworzno.pl/www3/ez/formula-2019/formula-2019-komunikaty/

 Harmonogram egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 –  przeprowadzanego w 2022 r.

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu w r. szk. 2021/2022

Menu