Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

Egzamin zawodowy

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W  ZAWODZIE

EGZAMIN ZAWODOWY FORMUŁA 2017 – EE.08, EE.09

Komunikaty

Formuła 2017 – Informacja o egzaminie

Formuła 2017 – komunikaty

Egzamin Formuła 2017– ważne informacje

https://oke.jaworzno.pl/www3/ez/formula-2017/

  • Informatory

https://oke.jaworzno.pl/www3/ez/formula-2017/formula-2017-informatory-i-wyposazenie-osrodkow/

Arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat

https://oke.jaworzno.pl/www3/ez/formula-2017/formula-2017-arkusze-egzaminacyjne/


EGZAMIN ZAWODOWY FORMUŁA 2019 – INF.02, INF.03

Terminy egzaminu:
Forma pisemna
z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu 2-7 czerwca 2023r.
z wykorzystaniem arkuszy i kart odpowiedzi (dotyczy arkuszy dostosowanych) 7 czerwca 2023r.

Część praktyczna w zakresie kwalifikacji o modelu „dk”
INF.03 9 – 12 czerwca 2023r.
Część praktyczna w zakresie kwalifikacji o modelu „wk”
INF.02 12 – 17 czerwca 2023r.

Komunikaty

Formuła 2019 – Informacja o egzaminie

Formuła 2019 – komunikaty