O Nas

Salezjański Zespół Szkół Publicznych „Don Bosko” w Świętochłowicach obejmuje:

  • Salezjańską Publiczną Szkołę Podstawową
  • Salezjańskie Publiczne Liceum Ogólnokształcące
  • Salezjańskie Publiczne Technikum Informatyczne

Jesteśmy bezpłatną szkołą publiczną.

Dysponujemy bogatą bazą dydaktyczną – tablice interaktywne w każdej sali lekcyjnej, świetlica szkolna, oratorium, sala gimnastyczna, boisko, plac zabaw dla dzieci.

Szkołę naszą wyróżnia wychowanie dzieci i młodzieży w duchu nauki Kościoła katolickiego oparte na wierze, miłości bliźniego i szacunku. Staramy się budować przyjacielskie relacje i wspólnie wzrastać do bycia lepszymi ludźmi.Zawodowych Zakładów Urządzeń Technicznych „Zgoda”.

Szkoła

Opis szkoły

Osiągniecia

Osiągnięcia szkoły

Uczniowie

W naszej szkole kształcą się zarówno uczniowie szkoły podstawowej,
jak i średniej (liceum, technikum).
Swoją wiedzę i umiejętności prezentują w różnorodnych konkursach i zawodach, zdobywając wielokrotnie wysokie nagrody
i wyróżnienia (więcej informacji
w zakładce OSIĄGNIĘCIA).
Ponadto uczniowie biorą udział
w licznych zajęciach pozalekcyjnych, które oferuje im szkoła, np. angażują się  w działalność oratorium czy Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego.
W ten sposób tworzą jedyną
i niepowtarzalną atmosferę w duchu salezjańskim.

Nauczyciele

Kilka słów o nauczycielach