Rada Rodziców

Skład Zarządu Rady Rodziców
przy Zespole Szkół Salezjańskich na rok szkolny 2021/2022

Przewodniczący – Ireneusz Staniów
Zastępca przewodniczącego – Fabian Radwański
Sekretarz – Andrzej Jasiak

Członkowie:

– Grzegorz Golda
– Rafał Mazelanik
– Katarzyna Fornalik

Komisja rewizyjna:

– Beata Biedal
– Natalia Nowak
– Krystyna Wójcik
– Beata Bujak

Menu