Rada Rodziców

Skład Zarządu Rady Rodziców
przy Zespole Szkół Salezjańskich na rok szkolny 2018/2019

Przewodniczący – Ireneusz Staniów
Zastępca przewodniczącego – Anna Kwiatkowska
Sekretarz – Anna Kołodziejczyk

Członkowie:

– Beata Łukasiak
– Beata Jeziorowska
– Aneta Staniów
– Jolanta Szindler
– Karolina Lewandowska

Komisja rewizyjna:

– Rafał Raske
– Beata Bętkowska
– Paweł Maślanka
– Beata Biedal

Menu