Rada Rodziców

Skład Zarządu Rady Rodziców
przy Zespole Szkół Salezjańskich na rok szkolny 2019/2020

Przewodniczący – Ireneusz Staniów
Zastępca przewodniczącego – Anna Kwiatkowska
Sekretarz – Magdalena Bereznicka – Dziubińska

Członkowie:

– Aneta Staniów
– Jolanta Szindler
– Krzysztof Muc
– Beata Jeziorowska
– Andrzej Jasiak
– Angelika Lier – Puchała

Komisja rewizyjna:

– Rafał Raske
– Paweł Maślanka
– Beata Biedal
– Tomasz Szafranek

Menu