Boże Narodzenie

Niech przeżywanie tajemnicy narodzin Chrystusa –
Zbawcy rodzaju ludzkiego,
prowadzi nas do pogłębionej refleksji
nad prawdą o Bogu Ojcu, który jest Miłością.
Niech ta prawda inspiruje i oświeca nasze myśli,
słowa i uczynki w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku

Radosnego przeżywania czasu łaski,

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,
Pracownicy Administracji oraz Uczniowie
Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych
„Don Bosko” w Świętochłowicach