INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

1 września 2021 r. w kościele pod wezwaniem św. Józefa Robotnika w Świętochłowicach – Zgodzie uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Świętej inaugurującej nowy rok szkolny. Mszy przewodniczył ks. Gabriel Stawowy – delegat organu prowadzącego naszą szkołę.

            Usłyszeliśmy słowa Ewangelii opisujące nauczanie Jezusa, który „mówił z mocą”, przypomnieliśmy sobie również scenę nieudanego połowu ryb przez apostołów. Zaufanie Jezusowi oraz wypłynięcie na głębię i ponowne zarzucenie sieci zaowocowało późniejszym sukcesem. W homilii ksiądz Gabriel mówił o młodości jako o czasie wytężonej pracy, porównał ją także do wysiłku sportowców, którzy całymi latami pracują na dobre wyniki. Podkreślił, że ten czas należy dobrze wykorzystać. Szkoła powinna wspierać uczniów oferując im dobre warunki lokalowe, pomoc nauczycieli oraz rozbudzanie pasji poznawczej. Powiedział:” Jesteście uczniami katolickiej szkoły salezjańskiej, w której najważniejszym nauczycielem jest Chrystus”. Usłyszeliśmy piękne życzenia, aby nauczyciele byli mistrzami dla swoich uczniów, a uczniowie potrafili się wspaniale rozwijać.

Na zakończenie Eucharystii również Ksiądz Dyrektor życzył wszystkim sił oraz satysfakcji, aby kolejny „połów” okazał się udany. Wysłuchaliśmy krótkiego powitania ze strony Samorządu Uczniowskiego, a następnie najmłodsi uczniowie z klasy pierwszej szkoły podstawowej uczestniczyli w poświęceniu tornistrów. Młodzież spotkała się ze swoimi wychowawcami, którzy udzielili pierwszych informacji organizacyjnych.

Ufamy, że to będzie dobry rok.