Zapisy do klasy siódmej Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej
na rok szkolny 2020/2021

Regulamin przyjęcia do klasy VII

Lista osób przyjętych do klasy siódmej Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniach 19 i 20 maja br. w godz. od 8:30 do 16:30 będzie możliwość złożenia dokumentów rekrutacyjnych do szkoły podstawowej.
Bardzo prosimy, i przypominamy, aby dokumenty były kompletne (ewentualnie bez zdjęć)
– podanie z prośbą o przyjęcie do szkoły,
– kartę informacyjną,
– świadectwo ukończenia klasy piątej szkoły podstawowej,
– dwa zdjęcia legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia,
– oświadczenie o ochronie danych osobowych,
– opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej (w przypadku gdy takie posiada),
– opinię katechety/proboszcza,
– oświadczenie woli przyjęcia.Osoby, które nie skorzystają z możliwości dostarczenia dokumentów lub nie przesłały ich drogą mailową są zobligowane do przesłania dokumentów oraz oświadczenia woli przyjęcia do 20.05.2020 r. (środa) na adres mailowy rekrutacja@salezjanie.com.pl

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie ogłoszona 21 maja 2020 r. o g. 12.00 na stronie internetowej szkoły.
W związku z ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów stanu epidemicznego w Polsce przypominamy, że składając dokumenty do szkoły zachowujemy względy bezpieczeństwa, należy być wyposażonym w maseczkę i rękawiczki. W szkole znajduje się płyn dezynfekujący.

W związku z sytuacją zagrożenia koronawirusem informujemy, że zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną zostaną w tym roku zastąpione ankietą mailową, którą otrzymają Państwo dnia 11.05.2020r. Ankietę należy wypełnić i odesłać do 13.05.2020r.
Dnia 15.05.2020r. na stronie internetowej szkoły ukaże się lista kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych do Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Świętochłowicach.

Ważne
W związku w związku z trwającą sytuacją zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 informujemy, że  przedłużamy do 8.05.2020 roku terminy rekrutacji do Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej.
O wszystkich  zmianach będziemy informować na bieżąco na stronie szkoły.
Podawane wcześniej terminy rozmów kwalifikacyjnych również ulegną zmianie. Szczegóły oraz konkretne daty jak tylko będą możliwe do zrealizowania zostaną wyznaczone i pojawią się na stronie szkoły.

Osoby ubiegające się o przyjęcie dziecka do klasy siódmej Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej składają w terminie od 13 stycznia 2020 r. do 17 kwietnia 2020 r. następujące dokumenty:
– podanie z prośbą o przyjęcie do szkoły (druk do pobrania lub w sekretariacie),
– kartę informacyjną (druk do pobrania lub w sekretariacie),
– świadectwo ukończenia klasy piątej szkoły podstawowej,
– dwa zdjęcia legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia,
– oświadczenie o ochronie danych osobowych (druk do pobrania lub w sekretariacie),
– opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej (w przypadku gdy takie posiada),
– opinię katechety/proboszcza.
Od 26.06.2020r. do 30.06.2020 r. do godziny 12.00  kandydat dostarcza oryginał świadectwa promocyjnego do klasy siódmej szkoły podstawowej i kartę zdrowia.

Kandydatów do klasy siódmej Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej

Zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY 28 marca 2020 r. w godz. od 9:00 do 13:00.

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem do klasy siódmej i jego rodzicami odbędzie się w dniu 8 maja 2020 r.

Decyzja kwalifikacyjna Dyrektora Szkoły o przyjęciu ucznia na rok szkolny 2019/2020 nastąpi 11 maja 2020 r.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia  do klasy siódmej  SP w postaci pisemnego oświadczenia do 15 maja 2020 roku.

Kandydatów do klasy siódmej Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej

Zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY 28 marca 2020 r. w godz. od 9:00 do 13:00.

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem do klasy siódmej i jego rodzicami odbędzie się w dniu 8 maja 2020 r.

Decyzja kwalifikacyjna Dyrektora Szkoły o przyjęciu ucznia na rok szkolny 2019/2020 nastąpi 11 maja 2020 r.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia  do klasy siódmej  SP w postaci pisemnego oświadczenia do 15 maja 2020 roku.

Menu