Zapisy do klasy siódmej Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej 
na rok szkolny 2020/2021

Złożenie podań o przyjęcie do szkoły w sekretariacie szkoły w terminie  od 13.01.2020 r.  do 17.04.2020 r.

Osoby ubiegające się o przyjęcie dziecka do klasy siódmej Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej składają w terminie od 13 stycznia 2020 r. do 17 kwietnia 2020 r. następujące dokumenty:
–    podanie z prośbą o przyjęcie do szkoły (druk do pobrania lub w sekretariacie),
–    kartę informacyjną (druk do pobrania lub w sekretariacie),
–    świadectwo ukończenia klasy piątej szkoły podstawowej,
–    dwa zdjęcia legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia,
–    oświadczenie o ochronie danych osobowych (druk do pobrania lub w sekretariacie),
–    opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej (w przypadku gdy takie posiada),
–    opinię katechety.
Od 26.06.2020r. do 3.07.2020 r.  kandydat dostarcza oryginał świadectwa promocyjnego do klasy siódmej szkoły podstawowej i kartę zdrowia.

Kandydatów do klasy siódmej Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej

zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY
28 marca 2020 r. w godz. od 9:00 do 13:00

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem do klasy siódmej i jego rodzicami odbędzie się w dniu 8 maja 2020 r.
w godzinach od 15.00 do 18.00 w sali nr 2

Decyzja kwalifikacyjna Dyrektora Szkoły o przyjęciu ucznia na rok szkolny 2019/2020 nastąpi 11 maja 2020 r.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia  do klasy siódmej  SP w postaci pisemnego oświadczenia do 15 maja 2020 roku.

Menu