Zapisy do klasy siódmej Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej 
na rok szkolny 2019/2020 

Na tablicy ogłoszeń w szkole została umieszczona lista osób przyjętych do klasy siódmej Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej.

 

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do klasy siódmej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia woli

należy złożyć do 22 maja 2019 r.

 

Jednocześnie informujemy, że zapisy do klasy siódmej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020
zostają przedłużone do 31 maja 2019 r.

Osoby ubiegające się o przyjęcie dziecka do klasy siódmej Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej składają w terminie od 1 marca 2019 r. do 12 kwietnia 2019 r. następujące dokumenty:
–    podanie z prośbą o przyjęcie do szkoły (druk do pobrania lub w sekretariacie),
–    kartę informacyjną (druk do pobrania lub w sekretariacie),
–    świadectwo ukończenia klasy piątej szkoły podstawowej,
–    dwa zdjęcia legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia,
–    oświadczenie o ochronie danych osobowych (druk do pobrania lub w sekretariacie),
–    opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej (w przypadku gdy takie posiada),
–    opinię katechety.
– oświadczenie woli przyjęcia (druk do pobrania lub w sekretariacie)

Od 21 do 27 czerwca 2019 r.  kandydat dostarcza oryginał świadectwa promocyjnego do klasy siódmej szkoły podstawowej i kartę zdrowia.

Kandydatów do klasy siódmej Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej

zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY
6 kwietnia 2019 r. w godz. od 9:00 do 13:00

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem do klasy siódmej i jego rodzicami odbędzie się w dniu 8 maja 2019 r.
w godzinach od 15.00 do 18.00 w sali nr 2

 

Dla uczniów jest organizowana kolonia wypoczynkowo – integracyjna
w dniach 6 – 15.07.2019 Lubogoszcz –

Menu