Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br.

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br. – rozporządzenie podpisane

ks. Andrzej Urbańczyk
dyrektor szkoły