Lista osób zakwalifikowanych do SP – 2023/2024

SZKOŁA PODSTAWOWA:
Lista osób zakwalifikowanych do klasy pierwszej Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2023/2024 jest wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku głównym.

W dniach od 19.04.2023 r. do 26.04.2023 r. należy złożyć pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych potwierdzające wolę uczęszczania dziecka do Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej.

Dysponujemy jeszcze kilkoma wolnymi miejscami do klasy pierwszej szkoły podstawowej.