MATURZYŚCI – rozdanie świadectw dojrzałości

M A T U R Z Y Ś C I

Rozdanie świadectw dojrzałości odbędzie się
11 sierpnia 2020 r. o godz. 12:00 r.

Prosimy o przyjście w maseczkach i z własnym długopisem pamiętaj o zachowaniu bezpieczeństwa społecznego.