Ósmoklasiści, Maturzyści – ogłoszenie wyników

ÓSMOKLASIŚCI
03.07.2023 r. od 10:00 – ogłoszenie wyników w systemie ZIU
(loginy i hasła były przekazane na zebraniu rodziców)
06.07.2023 r. godz. 13:00 – wydanie zaświadczeń o wyniku egzaminu ósmoklasisty

MATURZYŚCI
07 lipca 2023 r. pomiędzy godz. 8:00 a 10:00 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego
07 lipca 2023 r. o godz. 12:00 – rozdanie świadectw maturalnych