Próbny egzamin maturalny – informacja MEN i CKE

Próbny egzamin maturalny informacje Ministerstwo Edukacji Narodowej

ks. Andrzej Urbańczyk
dyrektor szkoły