Rekolekcje

29 marca br. zainaugurowaliśmy trzydniowy czas ćwiczeń duchowych, aby lepiej przygotować się do głębokiego przeżycia świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

            Na zaproszenie szkolnego katechety – księdza Adama Starzyka przyjechał do nas i poprowadził rekolekcje ks. Paweł Kosowski SDB, który na co dzień pracuje w Staniątkach.

Każdy dzień spotkania miał swój motyw przewodni – temat, któremu podporządkowane były nauki i rozważania: zaufanie Bogu, wyznanie grzechów (spowiedź), a wreszcie dialog z Bogiem (modlitwa).

            Ksiądz Paweł pierwszego dnia rekolekcji przytoczył znamienne słowa papieża Benedykta XVI: „Głoszenie świadectwa jest najwyższą formą ewangelizacji, a głoszenie ideologii uwłacza godności człowieka”. Mówił o tym, że naśladowanie Chrystusa jest niezwykle trudne, ale to ideał, do którego powinniśmy konsekwentnie dążyć. Rekolekcjonista przypomniał przykłady postaci z Pisma Świętego bezgranicznie ufających Bogu, czasem wbrew nadziei i ludzkiej logice, a byli to: Abraham, Mojżesz i Maryja. Mieliśmy również okazję wysłuchać nagranych świadectw młodych ludzi – szczerych, opartych na indywidualnych doświadczeniach. W drugim dniu uczyliśmy się patrzeć na spowiedź jako czynnik wspomagający rozwój człowieka, a na spowiednika jako tego, który stara się zrozumieć, co jest główną przeszkodą uniemożliwiającą osiągnięcie pełni piękna, integralnego rozwoju. Ksiądz Paweł żartobliwie porównał dobrego spowiednika do personalnego trenera duchowego. Obejrzeliśmy również ciekawy film o Dekalogu, zilustrowany wyszczególnionymi grzechami przeciw kolejnym przykazaniom – miało nam to pomóc w przeprowadzeniu rachunku sumienia. Trzeci dzień stał pod znakiem modlitwy. Ksiądz Paweł zaproponował nam Lectio Divina, czyli czytanie fragmentu Biblii, następnie meditatio (rozważanie), oratio (modlitwę), contemplatio (kontemplację) i actio (wprowadzenie modlitwy w czyn). Mówił, że taka forma modlitwy jest atrakcyjna i „świeża” dla młodego człowieka, pozwala zatrzymać się nad konkretnym fragmentem Pisma Świętego i zrozumieć jego ukryty sens. Zaprosił nas także do wspólnej Drogi Krzyżowej, którą tym razem przeżywaliśmy wizualnie, oglądając fragmenty filmu „Pasja” Mela Gibsona i rozważając poszczególne stacje.

Młodsze klasy miały swoje spotkania rekolekcyjne z klerykami z Krakowa, łącząc się z nimi drogą wirtualną. To był piękny i błogosławiony czas wzrastania w wierze – codzienność zatrzymała się na chwilę, abyśmy mogli docenić to, co w życiu najważniejsze. Rekolekcje umocniły nas w dobrych postanowieniach i pomogły przygotować serce na spotkanie ze Zmartwychwstałym.

Oprac. A. Charczyńska-Plomteux