Salos – informacje

Stowarzyszenie lokalne SALOS „SALESIA” to przedstawiciel Salezjańskiej Organizacji Sportowej działające przy Salezjańskim Zespole Szkół Publicznych Don Bosko w Świętochłowicach. Powołane już prawie dwadzieścia lat temu służy dzieciom i młodzieży w odkrywaniu i rozwijaniu talentu sportowego. W odróżnieniu od dużych komercyjnych klubów Organizację SALOS „SALESIA” charakteryzuje brak selekcji podczas przyjmowania do sekcji zawodniczek i zawodników oraz niskie składki członkowskie. Dzięki temu działalność ukierunkowana jest  na środowiska uboższe, rodziny wielodzietne, rodziny zastępcze. Ponadto kładziemy nacisk na integralny rozwój dzieci i młodzieży: psychiczny, fizyczny, intelektualny i duchowy. Ściśle współpracujemy z rodzicami i opiekunami naszych podopiecznych oraz z parafiami i szkołami.
SALOS „SALESIA” to stowarzyszenie lokalne działające w ramach SALOS RP. SALOS RP jest częścią międzynarodowej organizacji Polisportive Giovanili Salesiane Internazionali z siedzibą we Włoszech. Dzięki tak rozbudowanej strukturze możliwe jest stworzenie systemu rozgrywek od poziomu lokalnego do poziomu międzynarodowego.
Organizację wyróżnia radosna i otwarta afirmacja daru młodości, pragnienie wychowywania młodego człowieka poprzez sport. Narzędziem w pracy wychowawczej jest System Prewencyjny św. Jana Bosko.
Salos RP jest wyróżniony za wybitne osiągnięcia w pracy sportowo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą przez Premiera RP i Ministra Edukacji Narodowej.

Deklaracja członkowska 2023/2024 – pobierz

Członkowie Zarządu

PREZES: Ks. Maciej Sokalski SDB
V-ce PREZES: Michał Strzelecki, Łukasz Widera
SKARBNIK: Anna Gawenda
CZŁONKOWIE: Marta Mazur-Gańczak, Zbigniew Porębski

Cele statutowe

Cele i sposoby działania SALOS RP wynikają z duchowości salezjańskiej i systemu prewencyjnego Księdza Jana Bosko.
Cele SALOS RP:
1) Rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu, w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa inspirowanych wizją chrześcijańską i bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej. Krzewienie humanistycznych i personalistycznych walorów sportu inspirowanego ideą olimpizmu, z jego naczelnymi wartościami pokoju, wolności, szacunku, godności, tolerancji, przyjaźni, solidarności i zasadami fair play.
2) Podejmowanie i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do szeroko rozumianego wychowania i asystencji w procesie wzrastania dzieci i młodzieży, szczególnie zaś osób znajdujących się w trudnych warunkach materialnych oraz ze środowisk zagrożonych społecznie.
3) Integrowanie grup, środowisk, ruchów z pełnym zachowaniem ich tożsamości – na szczeblu krajowym i międzynarodowym.
4) Krzewienie i upowszechnianie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji ruchowej i turystyki wśród dzieci i młodzieży jako ważnych dziedzin sprzyjających rozwojowi osobowości młodych.
5) Propagowanie i umacnianie chrześcijańskich wzorów współzawodnictwa w sporcie i poza nim, opierających się na normie personalistycznej jako naczelnej zasadzie postępowania.
6) Organizowanie obozów, rajdów, spływów, wędrówek, imprez sportowych i rekreacyjno – wychowawczych oraz kursów i szkoleń.
7) Wzbogacanie kultury fizycznej dzieci i młodzieży o elementy wychowawczo – formacyjne, kulturalno – religijne i socjalno – intelektualne.
8) Propagowanie idei wolontariatu w sporcie dzieci i młodzieży.
9) Reprezentowanie członków SALOS RP wobec urzędów i instytucji centralnych, związków sportowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów administracyjnych i gospodarczych w kraju i za granicą.
10) Inspirowanie, koordynowanie, wspieranie, zlecanie zadań członkom SALOS RP i innym podmiotom realizującym cele statutowe SALOS RP.

Nr konta – Salos

Stowarzyszenie Lokalne
Salezjańskiej Organizacji Sportowej
SALOS – „SALESIA”
ul. Wojska Polskiego 82, 41-603 Świętochłowice
NR: 40 1240 1330 1111 0010 9850 2335 – nowy nr konta

Dane kontaktowe

Salezjańska Organizacja Sportowa
Salos „Salesia”
ul. Wojska Polskiego 82
41-603 Świętochłowice
tel. (32) 345-21-66
e-mail: salos.salesia@gmail.com

Salos Aktualnośći

SALOS – AKTUALNOŚCI

Obóz szkoleniowy Plan wyjazdu: Wyjazd szkoleniowy do Oświęcimia 15-17.11.2019 Propozycja programu (może ulec zmianie) Piątek (15.11.2019) 16.00 – Wyjazd 18.00 – Kolacja 19.30 – Trening 1 21.00 – Toaleta wieczorna…
Czytaj więcej