„STWÓRZ KALIGRAM”

SZKOLNY KONKURS Z JĘZYKA OBCEGO

„STWÓRZ KALIGRAM”

SŁOWO – OBRAZ

Regulamin:

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 5, 7 i 8 SP
  2. Uczeń wybiera dowolne słowo w języku angielskim oraz tworzy „obraz- słowo”. Forma plastyczna obrazu ma określać znaczenie wybranego słowa, np. coffee – słowo to „piszemy” z ziarenek kawy, lub słowo seashell „piszemy” za pomocą muszelek.
  3. Każdy uczestnik może przedstawić w konkursie tylko jedną pracę wykonaną samodzielnie. Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
  4.  Format pracy: A3
  5. Technika plastyczna: dowolna, musi nawiązywać do wybranego słowa.
  6. Opisane prace konkursowe (imię, nazwisko, klasa) należy składać w terminie do 31 października 2019 r. (czwartek) u swojego nauczyciela języka angielskiego.
  7. Jury przy ocenie prac weźmie pod uwagę ich zgodność z regulaminem i tematem konkursu, pomysłowość, oryginalność oraz estetykę wykonania pracy.
  8. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrody. Najlepsze prace będą eksponowane w naszej szkole.

KOORDYNATOR KONKURSU: Małgorzata Makowska