Stypendia Prezydenta Miasta Świętochłowice dla zdolnych uczniów i studentów

Informujemy, że na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach zamieszczone są wnioski o przyznanie stypendium uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Świętochłowice.

http://mzo.swietochlowice.pl/article/stypendia_dla_zdolnych_uczniow_i_studentow