Ze świętym Janem Bosko przez życie…

Tegoroczna uroczystość Patronalna ku czci św. Jana Bosko odbyła się 29 stycznia, po raz pierwszy w historii szkoły w formule online. Jedynie uczniowie z najmłodszych klas szkoły podstawowej wzięli udział w Mszy Świętej bezpośrednio – w murach „Don Bosko”. Pozostali członkowie naszej świętochłowickiej wspólnoty, a właściwie chciałoby się rzec – rodziny salezjańskiej, uczestniczyli w uroczystych obchodach łącząc się internetowo i korzystając z dobrodziejstw techniki.
Mszę Świętą koncelebrowali wszyscy nasi księża salezjanie: Ksiądz Dyrektor Andrzej Urbańczyk, ksiądz Adam Starzyk, ksiądz Jarosław Wnuk oraz ksiądz Piotr Kadela.
Ksiądz Jarosław Wnuk w pięknym kazaniu postawił ważne, zawsze aktualne pytanie: jak wychowywać, by dobrze wychować? Przypomniał o zaleceniach charyzmatycznego wychowawcy z Turynu. I tak, ksiądz Bosko podkreślał, że należy dziecku poświęcać swój czas, nawet kosztem wszystkiego innego, życzliwie nad nim czuwać (w myśl „asystencji” salezjańskiej), pamiętając, aby dziecko było stale zajęte: pracą, odpoczynkiem lub nauką. Święty Jan Bosko zalecał wzbogacać tak rozumiany proces wychowania o elementy duchowe, a także przyjmowanie sakramentów. Podkreślał, że na wspaniałe wyniki nie trzeba będzie długo czekać – drzewo wyrośnie silne i proste. Ta głęboka metafora dobrze obrazuje trudny i piękny czas wychowywania dzieci i młodzieży i brzmi znajomo dla rodziców, wychowawców i nauczycieli, którym dobro ich podopiecznych leży na sercu. Ksiądz Jarek przypomniał, że Wspólnota Salezjańska w Świętochłowicach istnieje już blisko 30 lat. Polecił naszej modlitwie wszystkich salezjanów, żywych i zmarłych, którzy pracowali w szkole na Zgodzie i pozostawili tutaj cząstkę siebie, przyczyniając się do wzrostu dobra. Podał również przepis naszego Patrona na świętość: składają się na nią radość, obowiązki związane z nauką i modlitwą oraz czynienie dobra wobec wszystkich. Wyraził pragnienie, a jednocześnie życzenie, aby świętość stała się naszym udziałem.
Liturgii towarzyszyła piękna oprawa muzyczna – zadbali o nią uczniowie klas 8a i 8b wraz z wychowawcami: panem Wojciechem Szołtyskiem i panią Emilią Cirmaciu oraz dzieci z najmłodszych klas szkoły podstawowej z paniami: Joanną Wawoczny i Patrycją Frydek.
Na zakończenie Mszy Świętej Ksiądz Dyrektor Andrzej Urbańczyk złożył serdeczne życzenia młodzieży, rodzicom, opiekunom, wychowawcom, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz absolwentom, aby ksiądz Bosko był dla nas wzorem w życiu szkolnym, rodzinnym i zawodowym, aby umacniał nas i wspierał we wszystkich dobrych działaniach. Podziękował pani Emilii Cirmaciu i panu Wojciechowi Szołtyskowi oraz ich klasom za przygotowanie okolicznościowej akademii i każdemu, kto przyczynia się do rozwoju wielkiego dzieła Jana Bosko. Następnie Ksiądz Dyrektor ogłosił nazwiska trojga stypendystów uhonorowanych przez Fundację Dzieł Jana Bosko za ich duże zaangażowanie oraz pracę. Wszystkim zgromadzonym w szkole oraz online Dyrektor życzył radości i owocnego świętowania, udzielając Bożego błogosławieństwa.
Usłyszeliśmy lubianą przez nas pieśń „Kiedy Janek Bosko małym chłopcem był…”, która zawsze wywołuje uśmiech na twarzy.
Po Mszy Świętej nastąpiła krótka przerwa, a następnie obejrzeliśmy wirtualną akademię w wykonaniu uczniów klasy 8a i 8b pod opieką wychowawców. Była ona dopełnieniem uroczystej Eucharystii. Już sam jej tytuł „3,2,1,0… końcowe odliczanie – z Janem Bosko spotkanie” intrygował i zachęcał do uważnego śledzenia poczynań aktorów. Motywem przewodnim, a zarazem osią kompozycyjną widowiska był Dekalog zaprezentowany w formie udramatyzowanych scenek pantomimicznych. Były one ilustrowane utworami muzycznymi oraz cennymi myślami św. Jana Bosko. Można było odnieść wrażenie, że oglądamy współczesną wersję moralitetu – uniwersalną przypowieść o tym, że nie ma takiego zła, którego dobro nie mogłoby zwyciężyć. Ofiara Chrystusa dała nam szansę na wzrastanie i rozwój, na pokonywanie własnych słabości i zaufanie Bożemu planowi Zbawienia. Poszczególne przykazania były wyjaśniane w przystępny sposób, a odgrywane scenki operowały bogatą symboliką, np. bieli i czerni. Biała szata odwoływała się do czystości, niewinności, natomiast brudząca ją sadza kierowała nasze myśli ku złu, grzechowi. Postaci aniołów i demonów walczące o duszę człowieka zapadną nam w pamięć. Mocne i głębokie przesłanie tych treści zostało pomyślane jako listy Boga do każdego z nas: aktorzy wyjmowali przykazania z kopert, niczym korespondencję między Niebem i Ziemią. Moralne drogowskazy są wymagające, ale możliwe do przestrzegania i wprowadzania w życie. Ciekawym zabiegiem było odczytywanie prawd Dekalogu poczynając od ostatniego przykazania, a kończąc na najważniejszym, pierwszym. W finale usłyszeliśmy pieśń „Don Bosko, Don Bosko, do Jezusa z Matką Boską”, która często towarzyszy naszej salezjańskiej codzienności. Efektowny film z akademii można obejrzeć na naszym szkolnym profilu na Facebooku.
Wisienką na torcie Uroczystości Patronalnej była loteria: Gioco della Tombola, którą w mistrzowski, brawurowy sposób poprowadzili pan Michał Strzelecki oraz pan Zbigniew Porębski. Radosny nastrój panował nie tylko w szkole, ale i w naszych domach, bo wszyscy poczuliśmy beztroskę i spontaniczność wspólnej zabawy.
Osobom odpowiedzialnym za przygotowanie tej wspaniałej uroczystości, a także zaangażowanym w oprawę techniczną i scenariusz jesteśmy winni serdeczne podziękowanie i uśmiech. Święty Jan Bosko patrzy na nas z Nieba, błogosławi i czuwa – możemy być tego pewni.

Oprac. Aleksandra Charczyńska-Plomteux