Wielkanoc

„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?
Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał”
(Łk 24,5-6)


Alleluja

Radosnego przeżywania tajemnicy
Zmartwychwstania Pańskiego,
by Chrystus obdarzał pokojem

a Jego niepojęta i miłosierna miłość przywracała nadzieję, oświetlała ciemności, dodawała odwagi
i sił do pokonywania trudności.

Niech fakt Zmartwychwstania Pańskiego
pogłębi naszą wiarę i zawierzenie Dobremu Bogu,
który dla naszego zbawienia posłał na świat
swego Syna Jedynego.

Życzy Wspólnota Salezjańska,
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,

Pracownicy Administracji oraz Uczniowie
Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych „Don Bosko” w Świętochłowicach