Wyniki egzaminu ósmoklasisty – 2022

Egzamin Ósmoklasisty w liczbach – Gratulujemy naszym Absolwentom.