Wyprawka szkolna 2020

Kompletny wniosek (zgodnie z opisem) powinien wpłynąć do sekretariatu szkoły w terminie od 01 września do 04 września br.

KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA
Rządowy program pomocy uczniom w 2020 roku – „Wyprawka szkolna”

Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników – pobierz