Zapisy do klasy czwartej Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej 
na rok szkolny 2019/2020

Osoby ubiegające się o przyjęcie dziecka do klasy czwartej Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej
składają w terminie od 1 marca 2019 r. do 12 kwietnia 2019 r. następujące dokumenty:
–    podanie z prośbą o przyjęcie do szkoły (druk do pobrania lub w sekretariacie),
–    kartę informacyjną (druk do pobrania lub w sekretariacie),
–    świadectwo ukończenia klasy drugiej szkoły podstawowej,
–    dwa zdjęcia legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia,
–    oświadczenie o ochronie danych osobowych (druk do pobrania lub w sekretariacie),
–    opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej (w przypadku gdy takie posiada),
–    opinię katechety.

Od 21 do 27 czerwca 2019 r.  kandydat dostarcza oryginał świadectwa promocyjnego do klasy czwartej szkoły podstawowej i kartę zdrowia.

Kandydatów do klasy czwartej Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej
zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY
6 kwietnia 2019 r. w godz. od 9:00 do 13:00

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem do klasy czwartej i jego rodzicami odbędzie się w dniu 8 maja 2019 r.

Uczniów zapraszamy na półkolonie letnią w pierwszym tygodniu wakacji 24 – 28.06.2019 – czytaj więcej
________________________________________
Serdecznie zapraszamy!

Menu