ZAPISY DO KLASY 7 AKADEMICKIEJ

Regulamin

Regulamin przyjęcia do klasy 7 SP na rok szkolny 2022/2023

Wymagane dokumenty

KLASA 7 – AKADEMICKA

  • Nadrzędnym celem Klasy Akademickiej jest doskonałe przygotowanie do Egzaminu Ósmoklasisty, pomoc w przygotowaniu do zmagań konkursowych a także stworzenie klimatu sprzyjającego pogłębianiu wiedzy i wzbudzeniu pasji do nauk ścisłych i humanistycznych. Chcemy to osiągnąć, oferując młodzieży dodatkowe zajęcia z wiodących przedmiotów egzaminacyjnych oraz warsztaty przygotowywane przez wykładowców akademickich. Nauka odbywa się przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, które przyczyniają się do zdobywania przez naszych uczniów tak istotnej kompetencji jaką jest biegłość cyfrowa.
  • Szkoła to nie tylko wkuwanie – w tak ciężkich dla młodego człowieka czasach pandemii wspieramy również dobrostan uczniów oferując warsztaty z psychologiem.
  • Nasza szkoła to przyjazne miejsce, w którym oprócz zajęć dydaktycznych proponujemy szeroki wachlarz zajęć sportowo-rekreacyjnych  oraz liczne koła zainteresowań. Nie brakuje również okazji do radosnej zabawy i wspólnego świętowania. Dzień Śląski, Wieczór Talentów, Dzień Wspólnoty czyli nasza szkolna Wigilia, Święto Patronalne z loterią fantową– to tylko niektóre z naszych tradycji.
  • Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest pojęcie tolerancji i wielokulturowości dlatego realizujemy projekty wyjazdów międzynarodowych a także uczestniczymy w programie Euroweek Szkoła Liderów.
  • Nie trzeba daleko jechać, żeby odkryć ciekawe miejsca – rokrocznie organizujemy integracyjne wyjazdy wakacyjne, wycieczki przedmiotowe i krajoznawczo-turystyczne.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie zajęcia dodatkowe szkoła proponuje?
Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestnictwa w różnych bezpłatnych formach aktywności pozalekcyjnej takich jak: kółka zainteresowań (język niemiecki, angielski, kółko biologiczno-ekologiczne, matematyczne, historyczne), zajęcia sportowe oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Szkoła prowadzi również zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty.

Jakie zajęcia sportowe oferuje szkoła?
W ramach działającej na terenie szkoły Salezjańskiej Organizacji Sportowej “SALOS Salesia” uczniowie szkoły podstawowej mogą uczestniczyć w następujących zajęciach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka – zarówno dla dziewcząt jak i chłopców, zajęcia ruchowe dla klas 2-6.

Czy uczniowie mogą w szkole skorzystać z pomocy pedagoga/psychologa szkolnego?
Nasza szkoła jest miejscem, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z pomocy pedagoga oraz psychologa szkolnego.

Jak wyposażone są klasopracownie?
Nasze pracownie przedmiotowe wyposażone są w monitory oraz tablice interaktywne, projektory, pomoce naukowe, sprzęt laboratoryjny. Ponadto pracownia biologiczna i chemiczna wyposażone są dodatkowo w system VR (wirtualna rzeczywistość).

Czy w szkole można zjeść obiad?
Tak, obiady są dostarczane przez firmę kateringową. Aktualna cena obiadu na kolejny rok szkolny zostaje podana do wiadomości rodziców we wrześniu. Ponadto w szkole funkcjonuje sklepik, automat z przekąskami oraz bezpłatny dystrybutor zimnej, gazowanej oraz gorącej wody.

Jakie projekty realizuje szkoła?
W szkole działa program edukacji ekologicznej “Działaj z imPETem”. Nasi uczniowie chętnie włączają się w projekty edukacyjne takie jak „Zwolnieni z teorii”, gdzie osiągnęliśmy tytuł „Brązowego Wilka”. Co roku uczniowie naszej szkoły podstawowej uzyskują tytuły laureatów konkursów przedmiotowych. Uczniowie uczestniczą również w projekcie edukacyjnym Euroweek, który ma na celu doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego.

Jakie są propozycje szkoły na czas wakacji i ferii zimowych?
Rokrocznie organizujemy dla uczniów naszej szkoły obozy rekreacyjno-sportowe, półkolonie zimowe, wycieczki rowerowe, wyjazdy na narty. Wszyscy nowi uczniowie naszej szkoły są mile widziani na integracyjnym wyjeździe do Lubogoszczy, na którym mają możliwość poznania się i integracji jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Czy szkoła jest bezpieczna?
Nasza szkoła realizuje postulat asystencji ks. Jana Bosko, który w praktyce oznacza stałą obecność wychowawcy wśród wychowanków. Ponadto w trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów oferujemy monitoring wizyjny na terenie szkoły oraz wokół niej

Czy nauka w szkole jest odpłatna? Czy szkoła pobiera czesne?
Nie, Salezjański Zespół Szkół Publicznych „Don Bosko” w Świętochłowicach jest szkołą publiczną. Kształcenie w szkole jest bezpłatne

Czy nauka w szkole odbywa się w systemie zmianowym?
Nie, nauka w naszej szkole odbywa się w systemie jednozmianowym. Lekcje rozpoczynają się o godzinie 8:00 (poranny apel – Słówko o godzinie 7:50).

Czy w szkole obowiązuje mundurek szkolny?
Uczniowie zobowiązani są nosić mundurek szkolny. Elementami stroju obowiązującego w szkole są dla klas 4-8 jasnoniebieska koszula oraz krawat z logo szkoły. Stroje dla uczniów są zamawiane przez szkołę. Podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy określony w Statucie szkoły.

Jak dojechać do szkoły?
Przystanek autobusowy znajduje się bezpośrednio przed naszą szkołą. Można do niej dojechać:
– autobusami linii 6, 23, 201
– własnym rowerem (szkoła posiada stojaki na rowery)

Czy lekcje religii są obowiązkowe?
Decydując się na wybór Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej zgadzasz się z katolickim charakterem szkoły. Formą działalności wychowawczo-dydaktycznej szkoły jest także nauka religii oraz udział we wszystkich wydarzeniach – również tych o charakterze katolickim.


Wyjazd integracyjny dla uczniów i kandydatów –  Lubogoszcz 2022 – zobacz szczegóły