Badania bilansowe dzieci i młodzieży

Badania bilansowe dzieci i młodzieży wykonywane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie,
pragnę Państwu przypomnieć, że wszystkie dzieci i młodzież w Polsce, do ukończenia 19 roku życia, mają prawo do bezpłatnej profilaktycznej opieki zdrowotnej, w tym do okresowych testów przesiewowych i kompleksowych bilansów zdrowia.
U dzieci w wieku szkolnym wykonują je pielęgniarki albo higienistki szkolne (testy przesiewowe) oraz lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (bilanse zdrowia).
Systematyczne wykonywanie testów przesiewowych oraz badań bilansowych u dzieci pozwala na wczesne wykrycie nieprawidłowości rozwoju, zaburzeń i chorób oraz na szybkie rozpoczęcie leczenia i przeciwdziałanie postępowi choroby. W wielu przypadkach chroni też przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi odczuwanymi w późniejszych latach. Wizyta profilaktyczna to także dobry moment na rozmowę
z lekarzem o wszystkim, co niepokoi Państwa w rozwoju i zachowaniu dziecka, zadawanie pytań dotyczących zdrowego stylu życia oraz wyjaśnienie wątpliwości co do informacji docierających z różnych, nie zawsze wiarygodnych źródeł.
W przypadku dzieci i młodzieży szkolnej, badania są wykonywane w następujących rocznikach1):
– roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne2),
– klasa III szkoły podstawowej,
– klasa VII szkoły podstawowej,
– klasa I szkoły ponadpodstawowej,
– ostatnia klasa szkoły ponadpodstawowej do ukończenia 19 roku życia.

Cały list dostępny TUTAJ