Wyprawka szkolna 2024

Informacja dla rodziców uczniów szkoły ponadpodstawowej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W roku szkolnym 2024/2025 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych jest udzielana uczniom zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 19.05.2023 r. (Poz. 1046).

Warunkiem uzyskania pomocy jest złożenie wniosku do dyrektora szkoły wraz z kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.  

Termin złożenia wniosków upływa 02 września 2024 r.

Wniosek – pobierz
Rozporządzenie – pobierz