Bezpieczne wakacje

Celem akcji, która potrwa od 26 czerwca do 31 sierpnia 2021r. jest stworzenie bezpiecznych warunków wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie woj. śląskiego, zwłaszcza w ośrodkach wypoczynku letniego.