Boże Narodzenie

„Oto zwiastuję wam radość wielką,
która będzie udziałem całego narodu:
dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel,
którym jest Mesjasz, Pan”.
(Łk 2,10)

Boże Narodzenie
z miłością, radością i nadzieją…

W małym Świętym Dziecku
Bóg daje nam Zbawienie.
Niech Gwiazda Betlejemska
zwiastuje nam na nowo Dobrą Nowinę,
niech się rozraduje serce i uwierzy Jezusowi
oraz umocni nadzieją
w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku.

Wspólnota Salezjańska,
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,
Pracownicy Administracji oraz Uczniowie
Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych
„Don Bosko” w Świętochłowicach

ks. Paweł Kosowski
Dyrektor Szkoły

Świętochłowice 2022