Dzień Śląski w obiektywie

DZIEŃ ŚLĄSKI: 14. edycja święta regionalizmu zdominowała działania szkoły w dzień po wspomnieniu świętej Barbary – patronki górników. Stąd też nie mogło zabraknąć grubiorzy, szwarnych szkolorzy i gryfnych rechtorów. Klasy przygotowały też śląskie maszkyty, a wśród uczniów sporym zainteresowaniem cieszył się konkurs na Najlepszego Ślazaka. Całość koordynowali nauczyciele wychowania fizycznego.

zdjęcia: p. Damian Kruża
Dominik Schneider