Egzamin maturalny w terminie poprawkowym w 2022 r. Świadectwa dojrzałości

23 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godzinie 9:00

Absolwent przystępujący do egzaminu powinien przybyć na egzamin, co najmniej
30 min. wcześniej oraz powinien posiadać dokument (ze zdjęciem) potwierdzający tożsamość.

Każdy zdający powinien posiadać długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem)
przeznaczony do rozwiązywania zadań egzaminu pisemnego.

Więcej informacji: https://oke.jaworzno.pl/www3/2022/07/22/egzamin-maturalny-w-terminie-poprawkowym-w-2022-r-informacja-dla-zdajacych/


Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach
9 września 2022 r. po godz. 12:00