Egzamin poprawkowy

Termin egzaminu poprawkowego
26 sierpnia 2022 r. godz. 9:00