Dyżur Komisji Rekrutacyjnej

Komisja Rekrutacyjna urzęduje w godzinach (telefon kontaktowy: +48 725 130 355)

27.06.2023 – godz. 9.00 – 12.00
06.07.2023 – godz. 12.00 – 15.00
07.07.2023 – godz. 9.00 – 14.00
10.07.2023 – godz. 9.00 – 15.00