Godziny pracy sekretariatu i księgowości

OD 01 DO 11 LUTEGO 2022 R. SEKRETARIAT I KSIĘGOWOŚĆ
CZYNNE OD 8:00 DO 14:00