Harmonogram egzaminów ósmoklasisty, maturalnego i zawodowego

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty, maturalnego i zawodowego

ks. Andrzej Urbańczyk
dyrektor szkoły